Raporty bieżące 2020

Raporty EBI

26.06.2020, godz. 16:07 – 10/2020 -Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

26.06.2020, godz.  15:50 – 9/2020 – Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.

15.06.2020, godz. 22:42 – 8/2020 – Powołanie Zarządu na nową kadencję

08.06.2020, godz. 17:06 – 7/2020 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

27.05.2020, godz. 16:16 – 6/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

12.05.2020 r., godz. 15:04 – 5/2020 – Powołanie nowego Członka Zarządu

16.01.2020 r. godz. 12:12 – 1/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raporty ESPI

01.07.2020, godz. 15:53 – 13/2020 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za IIkw 2020r.

26.06.2020, godz. 16:02 – 12/2020 -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26.06.2020r.

26.06.2020, godz. 15:25 – 11/2020 – Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.

08.06.2020, godz. 16:34 – 10/2020 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

27.05.2020, godz. 16:03 – 9/2020- Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

04.05.2020, godz. 13:28 – 8/2020 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kw 2020 r.

27.04.2020, godz. 12:21 – 7/2020 – Zamówienie o istotnej wartości

07.04.2020, godz. 12:37 – 6/2020 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

01.04.2020, godz. 13:57 – 5/2020 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2020

27.03.2020, godz. 11:32 – 4/2020 – Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie

13.03.2020, godz. 12:00 – 3/2020 – Zmiany organizacyjne – likwidacja Działu Analityki

03.03.2020, godz. 13:49 – 2/2020 – Kolejne zamówienie o istotnej wartości na zestawy diagnostyczne do wykrywania koronawirusa

27.02.2020, godz. 19:49 – 1/2020 – Zamówienie o istotnej wartości