Blirt notowany w Indeksie giełdowym INNOVATOR

Na warszawskiej giełdzie powstał nowy indeks INNOVATOR, który jest wspólnym przedsięwzięciem Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Prezentuje on wyniki i promuje spółki giełdowe, w tym BLIRT S. A., które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym.

BLIRT jako spółka giełdowa z branży biotechnologicznej, specjalizuje się w wytwarzaniu enzymów z zakresu biologii molekularnej, głównie dla klientów B2B. Prowadzi też intensywne badania rozwojowe, które skutkują wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów, a docelowo umożliwiają klientom Spółki tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w wielu dziedzinach nauki i przemysłu.

Wiele spółek giełdowych opiera swoje strategie konkurowania na rozwijaniu innowacyjnych produktów i usług. Chcemy te spółki pokazać inwestorom poprzez umieszczenie ich w nowym indeksie INNOVATOR tworzonym z Siecią Badawczą Łukasiewicz – podkreśla w komunikacie Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Notowania indeksu INNOVATOR będą publikowane codziennie od 12 kwietnia 2021r.

Więcej o koncepcji nowego indeksu giełdowego:

GPW i Łukasiewicz – komunikat prasowy

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR – podstawowe informacje