Blirt wpisany do Systemu Zarejestrowanych Eksporterów

Blirt został wpisany do Systemu Zarejestrowanych Eksporterów (REX – Registered Exporter System).

System zarejestrowanych eksporterów (system REX) to system certyfikacji pochodzenia towarów oparty na zasadzie samocertyfikacji. Podmiot gospodarczy staje się „zarejestrowanym eksporterem”. System REX pozwala na uproszczenie i przyspieszenie precesu odprawy celnej, co skutkuje łatwiejszą i szybszą dostawą towarów do globalnych odbiorców.  

System Registered Exporter (system REX) to system certyfikacji pochodzenia towarów oparty na zasadzie samocertyfikacji. Pozwala na wygodniejszą i szybszą odprawę celną, co przekłada się na łatwiejszą dostawę.

W Unii Europejskiej system REX jest stosowany przez podmioty gospodarcze w następujących przypadkach:

  • Podmioty gospodarcze z Unii Europejskiej eksportujące towary pochodzące do krajów korzystających z GSP (Ogólnego Systemu Preferencji) oraz do krajów i terytoriów zamorskich w ramach handlu na warunkach preferencyjnych;
  • podmioty unijne eksportujące towary do krajów trzecich, z którymi UE zawarła umowy o wolnym handlu, które stanowią, że pochodzenie towarów jest deklarowane przez eksporterów zarejestrowanych w systemie REX;
  • podmioty eksportujące z Unii Europejskiej do wydawania oświadczeń o unijnym pochodzeniu produktów.

Numer REX dla Blir: PLREX390000211996

Przeczytaj więcej o Systemie Zarejestrowanych Eksporterów: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en