Informacja Spółki w sprawie zamówień na zestawy diagnostyczne do wykrywania koronawirusa COVID-19

W związku z rosnącym zainteresowaniem i coraz częstszymi pytaniami kierowanymi do Spółki w sprawie komunikatów o zamówieniach na zestawy diagnostyczne do wykrywania koronawirusa COVID – 19, Spółka uprzejmie informuje, że wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ograniczonego dostępu do źródeł oraz mając na względzie obowiązki raportowania wynikające z MAR, nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji ponad te, które zostały przekazane w raportach bieżących w dniach 27.02.2020 r. oraz 03.03.2020 r.

Zgodnie z regulacjami Spółka przekazuje i nadal będzie przekazywać informacje istotne za pośrednictwem systemu ESPI.