Wyposażenie

Wyposażenie

Dział Analityczny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie oznaczeń analitycznych oraz obróbkę danych.

  • Tandemowy spektrometr mas AB SCIEX QTRAP 6500 sprzężony z chromatografem cieczowym Eksigent microLC200
  • Tandemowy spektrometr mas Bruker micrOTOF-Q II sprzężony z chromatografem cieczowym Dionex UHPLC-UV/DAD
  • Chromatograf cieczowy z detekcją spektrofotometryczną, fluorescencyjną i elektrochemiczną (UFLC-UV/DAD-FLD-ECD)
  • Chromatograf cieczowy z detekcją spektrofotometryczną i refraktometryczną (UFLC-UV/DAD-RID)
  • Chromatograf cieczowy z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV-VIS)
  • Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i przystawką typu headspace (HSGC-FID)
  • Spektrofotometryczny czytnik płytek, Perkin Elmer Victor X3
  • Spektrofotometr UV-VIS, Jasco V-630
  • Spektrofotometr FT-IR, Jasco FT/IR-4100 z przystawką ATR
  • Phoenix WinNonlin 6.3 (Pharsight, Certara, L.P.) – obliczenia farmakokinetyczno-statystyczne