Zespół

Zespół

Eksperci z laboratorium analitycznego BLIRT posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz praktykę w prowadzeniu analiz do badań biorównoważności i I fazy klinicznej, jak również w przygotowywaniu raportów farmakokinetycznych. Pracownicy i ich kwalifikacje są kluczowym czynnikiem w drodze do osiągnięcia sukcesu firmy, dlatego systematycznie podnosi się ich kwalifikacje podczas wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń.