Badania stabilności

Prowadzimy badania stabilności substancji czynnych i gotowych formulacji zgodnie z wytycznymi ICH. Badania prowadzone są w warunkach kontrolowanych zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania