Badania uwalniania

Oferujemy opracowanie oraz walidację metod uwalniania. Wykonujemy również rutynowe badania uwalniania niezbędna podczas procesu kontroli jakości leków. Dodatkowo przeprowadzamy badania demonstrujące podobieństwo profili uwalniania leków oryginalnych i generycznych zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków „Guideline on the Investigation of Bioequivalence”.