Zawartość API

Badanie zawartości substancji czynnej jest działaniem rutynowym, a metody stosowane do tej analizy są różnorodne. Dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzętowym i wykwalifikowaną kadrą w zakresie technik: spektrofotometrycznych, GC z detektorem FID i przystawką headspace, HPLC z detektorem FLD, RID, ECD, UV-VIS, UV/DAD, MS/MS