Autor: anna.sobczak

Gdańsk, 11 maja 2022 r. 

Logo BLIRT

KOMUNIKAT PRASOWY

BLIRT ZMIENIA WŁAŚCICIELA

96% AKCJI SPÓŁKI TRAFI W RĘCE QIAGEN

BLIRT SA, firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości enzymów i odczynników wykorzystywanych w globalnej diagnostyce, zmieniła strukturę właścicielską. Międzynarodowe przedsiębiorstwo biotechnologiczne QIAGEN kupiło ponad 96% akcji BLIRT.

Przez ostatnie lata intensywnie rozwijaliśmy nasz biznes: inwestowaliśmy, obserwowaliśmy trendy, znajdowaliśmy nowe rynki. Dzięki temu umocniliśmy naszą pozycję zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Nasz sukces zawdzięczamy strategii, w której skupialiśmy się przede wszystkim na produktach własnych, na których BLIRT osiągał wyższe marże. Od 2020 r. nasz wzrost był jeszcze większy, kiedy to oferowane przez nas produkty przyczyniły się do walki z pandemią COVID-19. Nie dziwi więc, że naszą Spółką zainteresowały się duże międzynarodowe podmioty mówi Marian Popinigis, Prezes Zarządu BLIRT SA.

Otrzymaliśmy bardzo dobrą ofertę kupna akcji Blirt złożoną przez duże, międzynarodowe przedsiębiorstwo biotechnologiczne QIAGEN. Choć BLIRT jest w komfortowej sytuacji finansowej, posiada zaufanych partnerów biznesowych, ma rozbudowane laboratoria oraz bogaty portfel produktów, to jednak nowy międzynarodowy właściciel jest dużą szansą dla Spółki i jej pracowników. Dlatego zaakceptowaliśmy przedstawioną nam ofertę dodaje  Marian Popinigis.

Połączenie sił z BLIRT stwarza dodatkowe perspektywy wzrostu dla naszego biznesu enzymów i odczynników. BLIRT poszerzy również naszą obecność geograficzną, doda nowe kanały sprzedaży, wzmocni nasze możliwości produkcyjne i badawczo-rozwojowe oraz zabezpieczy łańcuchy dostaw. Przejęcie to wspiera także naszą strategię koncentrowania się na atrakcyjnych możliwościach wzrostu na rynkach Life Science i diagnostyki molekularnej oraz pokazuje nasze zdyscyplinowane podejście do przejęć tworzących wartość – mówi Thomas Schweins, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Segment Life Science w QIAGEN.

Szczegóły transakcji

Nowym większościowym akcjonariuszem Spółki notowanej od 2011 r. na rynku NewConnect będzie QIAGEN N.V. z siedzibą w Venlo z Holandii. Akcje QIAGEN są notowane na giełdach we Frankfurcie i Nowym Jorku.  W ramach umowy akcje sprzedadzą znaczący akcjonariusze Spółki, tj. Marian Popinigis, Prezes Zarządu Blirt i N50 Cyprus Ltd, który jest podmiotem powiązanym z Marianem Popinigisem oraz trzy osoby z najwyższego kierownictwa Spółki. Będzie to łącznie ponad 16,1 mln akcji, stanowiących 92,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Sprzedaż akcji została poprzedzona zawarciem przez część akcjonariuszy mniejszościowych Spółki oraz QIAGEN, umowy sprzedaży posiadanych przez nich łącznie 730,5 tys. akcji, stanowiących 4,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy akcjonariuszami a QIAGEN nastąpią zmiany w organach Spółki. Rezygnację złoży Prezes Zarządu – Marian Popinigis, a w skład Zarządu powołani zostaną: Thierry Bernard jako Prezes Zarządu oraz Roland Sackers i Katarzyna Spirin-Polak jako Członkowie Zarządu. Rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej złożą Wenanty Plichta oraz Jan Kospin.

Bez wątpienia w najbliższych latach zajdzie efekt synergii, na którym skorzystają wszyscy: obie firmy, klienci, dystrybutorzy, akcjonariusze oraz pracownicy. Przyszłość BLIRT rysuje się w jasnych barwach, m.in. obserwujemy nowe perspektywy wzrostu dla biznesu enzymatycznego w erze post-covidowej. Podsumowując, jestem dumny z inwestycji w Spółkę, kierowania nią, mniej lub bardziej bezpośrednio, przez ostatnie 14 lat i miejsca, w którym się znaleźliśmy. Wierzę, że nowy właściciel to szansa dalszego interesującego rozwoju dla BLIRT i jego pracowników – zaznacza Marian Popinigis, Prezes Zarządu BLIRT SA.

Ostatnie wyniki finansowe

W 2021 r. przychody ze sprzedaży BLIRT (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły 39,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży produktów własnych wytwarzanych przez Spółkę stanowiły w 2021 r. ok. 79% przychodów ogółem wobec 72% w 2020 r. Miniony rok Blirt zakończył wynikiem netto 7,6 mln zł.

Z kolei po I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły 8,6 mln zł r. Przychody ze sprzedaży produktów własnych wytwarzanych przez Spółkę stanowiły 83% przychodów ogółem, wobec 82% w okresie odniesienia. W efekcie I kwartał 2022 r. BLIRT zakończył z wynikiem netto na poziomie 2,4 mln zł.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

M+G

Magda Kolodziejczyk

Tel. +48 22 416 01 02

Mob. +48 501 16 88 07

magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

 

O BLIRT

BLIRT to spółka o wieloletnim doświadczeniu, specjalizuje się w produkcji na skalę przemysłową wysokiej klasy białek rekombinowanych. Firma wytwarza także zestawy do izolacji kwasów nukleinowych, odczynniki do odwrotnej transkrypcji oraz do Real-Time PCR, które znalazły szerokie zainteresowanie sektora B2B oraz są sprzedawane naukowcom przez globalną sieć dystrybutorów.

Zestawy produkowane przez BLIRT charakteryzują się wysoką wydajnością oraz protokołami przyjaznymi użytkownikowi. Wszystkie kluczowe enzymy oraz zestawy są samodzielnie wytwarzane przez Spółkę w celu zapewnienia powtarzalności i najwyższej jakości produktów.

Firma zatrudnia blisko 90 pracowników, w tym 49 członków zespołu produkcyjno-badawczego, z których 15 posiada tytuł doktora w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub chemii organicznej. Blirt dysponuje czterema laboratoriami wyposażonymi w sprzęt najwyższej jakości, w tym dwoma z  linią produkcyjną w skali przemysłowej.

Więcej informacji także na www.blirt.eu

O QIAGEN N.V.

QIAGEN N.V. to spółka holdingowa z siedzibą w Holandii, która jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań „Sample to Insight” umożliwiającymi klientom uzyskanie cennych informacji molekularnych z próbek zawierających elementy budulcowe życia. Technologie próbkowania QIAGEN umożliwiają izolację i przetwarzanie DNA, RNA i białkek z krwi, tkanek i innych materiałów. QIAGEN dostarcza rozwiązania dla ponad 500 tys. klientów na całym świecie w zakresie m.in. diagnostyki molekularnej, badań stosowanych (przede wszystkim medycyny sądowej), farmacji (firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne) oraz badań w dziedzinie nauk przyrodniczych . Na dzień 31 grudnia 2021 r. QIAGEN zatrudniał ponad 6 tys. osób w ponad 35 lokalizacjach na całym świecie.

Więcej informacji także na www.qiagen.com.

Pobierz komunikat w wersji pdf: 

BLIRT_komunikat_11.05.2022 PL

BLIRT_press release – English_11.05.2022

Raport gospodarczy, cotygodniowy program dotyczący sytuacji gospodarczej Pomorza gościł Wiceprezesa BLIRT S.A., Tomasza Wrzesińskiego.

Rozmowa przybliża spojrzenie na biotechnologię – jej obecnego zastosowania a także możliwości rozwoju nowoczesnych technologii, które w ostatnich latach stały się codziennym i nieodzownym elementem życia.

Odpowiada też na pytanie dlaczego Pomorze jest szczególnym miejscem na mapie polskiej biotechnologii.

Więcej informacji w materiale dostępnym pod linkiem: Gdańsk TVP Raport Gospodarczy

Na warszawskiej giełdzie powstał nowy indeks INNOVATOR, który jest wspólnym przedsięwzięciem Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Prezentuje on wyniki i promuje spółki giełdowe, w tym BLIRT S. A., które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym.

BLIRT jako spółka giełdowa z branży biotechnologicznej, specjalizuje się w wytwarzaniu enzymów z zakresu biologii molekularnej, głównie dla klientów B2B. Prowadzi też intensywne badania rozwojowe, które skutkują wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów, a docelowo umożliwiają klientom Spółki tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w wielu dziedzinach nauki i przemysłu.

Wiele spółek giełdowych opiera swoje strategie konkurowania na rozwijaniu innowacyjnych produktów i usług. Chcemy te spółki pokazać inwestorom poprzez umieszczenie ich w nowym indeksie INNOVATOR tworzonym z Siecią Badawczą Łukasiewicz – podkreśla w komunikacie Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Notowania indeksu INNOVATOR będą publikowane codziennie od 12 kwietnia 2021r.

Więcej o koncepcji nowego indeksu giełdowego:

GPW i Łukasiewicz – komunikat prasowy

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR – podstawowe informacje

Blirt został wpisany do Systemu Zarejestrowanych Eksporterów (REX – Registered Exporter System).

System zarejestrowanych eksporterów (system REX) to system certyfikacji pochodzenia towarów oparty na zasadzie samocertyfikacji. Podmiot gospodarczy staje się „zarejestrowanym eksporterem”. System REX pozwala na uproszczenie i przyspieszenie precesu odprawy celnej, co skutkuje łatwiejszą i szybszą dostawą towarów do globalnych odbiorców.  

System Registered Exporter (system REX) to system certyfikacji pochodzenia towarów oparty na zasadzie samocertyfikacji. Pozwala na wygodniejszą i szybszą odprawę celną, co przekłada się na łatwiejszą dostawę.

W Unii Europejskiej system REX jest stosowany przez podmioty gospodarcze w następujących przypadkach:

  • Podmioty gospodarcze z Unii Europejskiej eksportujące towary pochodzące do krajów korzystających z GSP (Ogólnego Systemu Preferencji) oraz do krajów i terytoriów zamorskich w ramach handlu na warunkach preferencyjnych;
  • podmioty unijne eksportujące towary do krajów trzecich, z którymi UE zawarła umowy o wolnym handlu, które stanowią, że pochodzenie towarów jest deklarowane przez eksporterów zarejestrowanych w systemie REX;
  • podmioty eksportujące z Unii Europejskiej do wydawania oświadczeń o unijnym pochodzeniu produktów.

Numer REX dla Blir: PLREX390000211996

Przeczytaj więcej o Systemie Zarejestrowanych Eksporterów: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en