Autor: Emilia Michalczewska

W ramach budowy odpowiedzialnego biznesu Blirt S.A. postanowił szeroko rozpowszechnić wyniki realizowanego w latach 2016 – 2017 projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt numer POIR.01.01.01-00-1990/15-00).

Celem projektu było wykonanie badań przedklinicznych i klinicznych I fazy kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych. Rezultatem projektu miało być  uzyskanie cząsteczki charakteryzującej się cechami o przewadze konkurencyjnej nad dostępnymi lekami przeciwgrzybiczymi w zakresie aktywności, toksyczności, rozpuszczalności w wodzie, spektrum działania i aktywności wobec drobnoustrojów wielolekoopornych.

 

W toku realizacji badań przedklinicznych rozwijane związku nie uzyskały wystarczających przewag konkurencyjnych w aspektach skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwa, które uzasadniałyby dalszy ich rozwój. Było to podstawą przerwania realizacji projektu na przełomie 2017/2018.

 

W poniższych linkach można znaleźć opublikowane w ogólnodostępnych, otwartych i bezpłatnych bazach danych raporty z badań zrealizowanych w ramach projektu w aspekcie zrealizowanych prac syntetycznych, badań in vitro oraz badań bezpieczeństwa i skuteczności terapeutycznej na modelach zwierzęcych. Wygenerowane w projekcie know-how może okazać się przydatne dla realizacji projektów opracowania i rozwoju nowych antybiotyków przeciwgrzybiczych.

Link 1:

https://zenodo.org/record/6774487\

Link 2:

https://repod.icm.edu.pl/privateurl.xhtml?token=162e342a-a8c5-41f9-9206-ccdc9d77a6a8

 

W minionym tygodniu na wycieczce hybrydowej gościliśmy studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Młodzi adepci nauki mieli okazję z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu przedsiębiorstwa biotechnologicznego oraz poznać wyzwania zarządzania jakością w praktyce.

Program przygotowany przez zespół Blirt, zarówno od strony biznesowej, jak i produkcyjnej cieszył się dużym zainteresowaniem.
Bezpośredni kontakt z pracownikami poszczególnych działów był okazją do zadawania wielu pytań.
Ożywioną dyskusją wywołała relacja głównego technologa transmitowana na żywo z linii produkcyjnej fermentacji białek w dużej skali.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem poszczególnych laboratoriów.

 

Współpraca przedsiębiorstw z uczelniami, to między innymi ważny czynnik dopasowania systemu edukacji do potrzeb pracodawców w danym sektorze.
Blirt realizuje wspólne projekty z podmiotami edukacyjnymi, dbając przede wszystkim o rozwój praktyczny swoich podopiecznych.
W tym celu zapraszamy studentów do odbycia praktyk.
Szczegóły: zakładka praktyki

 

Aby lepiej służyć naszym klientom, zmodernizowaliśmy zakład produkcyjny Proteinazy K w Gdyni.

Fabryka przeznaczona wyłącznie do produkcji Proteinazy K została doposażona w najnowocześniejszy sprzęt do oczyszczania i liofilizacji białek, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zachować najwyższą jakość produktu.

Modernizacja pozwoli na wzrost skali produkcji i dostarczanie  zwielokrotnionej ilości enzymów w krótszym czasie. Umożliwi również dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb naszych partnerów  – porcjowanie na życzenie, etykietowanie oraz dostosowywanie testów kontroli jakości do projektów klienta.

Proteinaza K jest szeroko stosowanym enzymem do trawienia białek w różnych zastosowaniach, takich jak izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych. Wyizolowany materiał jest szeroko wykorzystywany w eksperymentach i zastosowaniach diagnostycznych. Dlatego kluczowe jest dostarczanie naszym parterom biznesowym wysoko jakościowych enzymów gwarantujących powodzenie poszczególnych reakcji a w konsekwencji całego eksperymentu.

Proteinaza K – zamów próbkę!

Termin składania ofert: 05.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe 01/2021/MB

Załącznik 1 formularz oferty

Załącznik 2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem i coraz częstszymi pytaniami kierowanymi do Spółki w sprawie komunikatów o zamówieniach na zestawy diagnostyczne do wykrywania koronawirusa COVID – 19, Spółka uprzejmie informuje, że wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ograniczonego dostępu do źródeł oraz mając na względzie obowiązki raportowania wynikające z MAR, nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji ponad te, które zostały przekazane w raportach bieżących w dniach 27.02.2020 r. oraz 03.03.2020 r.

Zgodnie z regulacjami Spółka przekazuje i nadal będzie przekazywać informacje istotne za pośrednictwem systemu ESPI.

Dzień Nauki Polskiej

19 lutego po raz pierwszy obchodzimy Dzień Nauki Polskiej.

Obecne święto jest wyrazem uznania dla dokonań rodzimych naukowców mających istotny wpływ na bieg dziejów ludzkości w tym:

 • Mikołaja Kopernika  – pioniera astronomii, twórcy teorii heliocentrycznej,
 • Jana Heweliusza  –  astronoma, matematyka, browarnika, twórcy przełomowego dzieła Selenographia, sive Lunae descriptio.
 • Ignacego Mościckiego – genialnego naukowca, wynalazcy i Prezydenta Polski. Pioniera polskiego przemysłu chemicznego.
 • Ignacego Łukasiewicza  – polskiego farmaceutę i przedsiębiorcy, wynalazca lampy naftowej. Pioniera przemysłu naftowego w Europie.
 • Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego – chemików, którzy jako pierwsi na świecie dokonali przełomowego skroplenia tlenu oraz azotu.
 • Marię Skłodowską-Curie – pionierską badaczkę radioaktywności, odkrywczynię Polonu i Radu, dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla.
 • Henryka Arctowskiego – glacjologa i podróżnika, autor ponad 300 pozycji opisujących wyprawy oraz wyniki badań polarnych.
 • Ludwika Hirszfelda – polskiego lekarza, bakteriologa i immunologa, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki –seroantropologii. współ-odkrywca układu grupowego krwi ABO
 • Jana Czochralskiego – polskiego chemika, metaloznawcę, wynalazcę powszechnie stosowanej metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego, podstawy procesu produkcji układów scalonych.
 • Mariana Rejewskiego  – kryptologa, który jako pierwszy rozszyfrował kod Enigmy, przyczyniać się do zmiany biegu II Wojny Światowej
 • Stefana Banacha – Twórcę Lwowskiej szkoły matematycznej, powszechnie uważanego za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych matematyków XX wieku

BLIRT też świętuje dzisiejsze obchody, gdyż w naszych szeregach mamy pasjonatów nauki tworzących innowacyjne rozwiązania , z których 25% ma tytuł PhD.

Phacilitate Leaders World & World Stem Cell Summit 2020 to wydarzenie, gdzie zgromadzi się cały ekosystem branży zaawansowanych terapii ze wszystkich zakątków świata. Phacilitate umożliwia specjalistom pozostawanie na bieżąco z zagadnieniami napędzającymi innowacje w dziedzinie nauk przyrodniczych, w którym obiecujące badania mogą przekształcić się w produkty zmieniające przyszłość medycyny.

Tomasz Wrzesiński, dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Blirt oraz Robert Brodzik, dyrektor naukowy Blirt, wezmą udział w tym interesującym wydarzeniu, aby porozmawiać o Saltonazie – nowym produkcie Blirt jako narzędziu do usuwania zanieczyszczeń kwasów nukleinowych, które zapewnia wyższej jakości produkty farmaceutyczne dla pacjenta do terapii genowych, komórkowych i pokrewnych.

Jeżeli szukasz rozwiązania, umożliwiającego rozwój diagnostyki medycznej i zaawansowanych terapii zarezerwuj spotkanie z Robertem i Tomaszem pod adresem enzymes@blirt.eu

Do zobaczenia w Miami!

MEDICA 2019 to największe na świecie targi medyczne zrzeszające ponad 5 100 wystawców z 70 krajów w 17 halach.

W Trakcie tegorocznego wydania organizatorzy targów obiecują zabrać uczestników w podróż do przyszłości technologii medycznej.

Rozwój technologii w dziedzinie medycyny od zawsze znajduje się w centrum uwagi firmy Blirt S.A.

Odzwierciedla to m.in. w przeszłości udział firmy Blirt S.A. w projektach badawczych w tym, badanie nowego cytostatyku, modulującego oporność wielolekową komórek nowotworowych, a obecnie produkcja  innowacyjnych enzymów na zamówienie dla dużych firm farmaceutycznym i diagnostycznych.

Sukces naszych klientów dowodzi, że nowatorskie produkty Blirt są idealnym rozwiązaniem dla firm diagnostycznych już dziś tworzących rozwiązania z myślą o przyszłości. 

Zachęcamy do kontaktu z reprezentantami Blirt S.A. Tomaszem i Pawłem.

Zarezerwuj spotkanie z wyprzedzeniem wysyłając email na enzymes@blirt.eu.

 

Konferencja ,,Biznes w Genach’’

17 września 2019 r. firma Blirt miała okazję uczestniczyć w Konferencji ,,Biznes w Genach’’ współorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem konferencji było przybliżenie Branży biotechnologicznej, jako stosunkowo nowej i obcej na rynku inwestorskim, analitykom i dziennikarzom zajmujących się tematyką finansową .

Spotkanie miało pokazać potencjał jaki posiadają Polskie spółki biotechnologiczne i wyzwania, którym muszą stawić czoła, a także wskazać główne bariery rozwoju tej branży.

Uczestnicy spotkania reprezentujący Polskie firmy biotechnologiczne zgodnie przyznali, iż Biotechnologia ma i będzie mieć coraz większy, pozytywny wpływ na nasze życie, a długofalowa polityka, budowa infrastruktury laboratoryjnej oraz inwestowanie w Polski kapitał intelektualny jest coraz ważniejszym elementem znacząco wpływającym na rozwój innowacyjności w Polsce.

Jaka jest zatem odpowiedź na postawione na koniec Konferencji pytanie : „Czy branża biotechnologiczna ma szansę stać się ulubieńcem inwestorów?”

 Gdy patrzymy na osiągnięcia naszych klientów tworzących w oparciu o nasze enzymy  nowe ekscytujące, a w przyszłości zmieniające być może życie milionów ludzi produkty to jesteśmy przekonani, że TAK.

Obecność i działalność firmy Blirt na światowym rynku pokazuje jednoznacznie, że rozwój biotechnologii może być nie tylko dalekim marzeniem, ale i niedaleką  rzeczywistością.

Czekamy na reedycję tej inspirującej konferencji.