Badania rozpuszczalności

Określenie rozpuszczalności związków organicznych w wybranych rozpuszczalnikach dostarcza wstępnych informacji na temat badanych cząsteczek. Są to kluczowe dane podczas przedklinicznej fazy rozwoju cząsteczki- potencjalnego leku. Użycie zestawu odpowiednio dobranych rozpuszczalników dostarcza ekspertom cennych przesłanek, które pozwalają wnioskować na temat szybkości absorpcji i ekstrakcji potencjalnych leków w ciele człowieka.

Ilość potrzebnego związku 2.5 mg ciała stałego (do badań rozpuszczalności)

1 mg ciała stałego (do przygotowania standardu)

Rozpuszczalniki woda, eter dietylowy, 5% wodny roztwór NaOH, 5% wodny roztwór NaHCO3, 5% wodny roztwór HCl, stężony kwas siarkowy, 85% kwas orto-fosforowy, 5% wodny roztwór glukozy, 0.9% wodny roztwór NaCl
Liczba powtórzeń n = 2 (alikwoty z filtracji)
Czas inkubacji 1 doba
Temperatura inkubacji Temperatura pokojowa
Metoda analityczna HPLC-UV-VIS, Oznaczenia spektrofotometryczne
Dane wynikowe Rozpuszczalność [mg/ml]