Studenci w obliczu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie biotechnologicznym

W minionym tygodniu na wycieczce hybrydowej gościliśmy studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

[ngg src=”galleries” ids=”11″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″] 

Młodzi adepci nauki mieli okazję z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu przedsiębiorstwa biotechnologicznego oraz poznać wyzwania zarządzania jakością w praktyce.

Program przygotowany przez zespół Blirt, zarówno od strony biznesowej, jak i produkcyjnej cieszył się dużym zainteresowaniem.
Bezpośredni kontakt z pracownikami poszczególnych działów był okazją do zadawania wielu pytań.
Ożywioną dyskusją wywołała relacja głównego technologa transmitowana na żywo z linii produkcyjnej fermentacji białek w dużej skali.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem poszczególnych laboratoriów.

 

Współpraca przedsiębiorstw z uczelniami, to między innymi ważny czynnik dopasowania systemu edukacji do potrzeb pracodawców w danym sektorze.
Blirt realizuje wspólne projekty z podmiotami edukacyjnymi, dbając przede wszystkim o rozwój praktyczny swoich podopiecznych.
W tym celu zapraszamy studentów do odbycia praktyk.
Szczegóły: zakładka praktyki