Dotacje

Rozwój rynku wymusza ciągłe inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne. Firma BLIRT, jako jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży biotechnologicznej na Pomorzu, w swojej działalności badawczo-rozwojowej z sukcesem wykorzystuje Fundusze Unii Europejskiej oraz inne dotacje wspierające rozwój innowacji.

BLR 091 szerokie rozpowszechnienie uzyskanych wyników badań [POIR.01.01.01-00-1990/15-00].

W ramach budowy odpowiedzialnego biznesu Blirt S.A. postanowił szeroko rozpowszechnić wyniki realizowanego w latach 2016 – 2017 projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic … Czytaj dalej „BLR 091 szerokie rozpowszechnienie uzyskanych wyników badań [POIR.01.01.01-00-1990/15-00].”

BLR091 Szybka Ścieżka

Projekt „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace … Czytaj dalej „BLR091 Szybka Ścieżka”

BioPrzyszłość

Projekt „BioPrzyszłość – innowacyjne usługi i produkty w zakresie biotechnologii na Pomorzu” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt dotyczy rozbudowy innowacyjnego zaplecza firmy BLIRT, polegającej … Czytaj dalej „BioPrzyszłość”

Paszport do eksportu

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy BLIRT Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu – Etap I” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt związany jest ze sporządzeniem Planu … Czytaj dalej „Paszport do eksportu”

Metagenomika

Projekt „Metagenomika źródłem dla produkcji nowych biokatalizatorów” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Innowacyjność projektu związana jest z wykorzystaniem możliwości metagenomiki do produkcji zupełnie … Czytaj dalej „Metagenomika”

Przeciwciała

Projekt „Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy do wytwarzania biologicznych … Czytaj dalej „Przeciwciała”

Bon na Innowacje 2

Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania i wyprodukowanie trzech enzymów rekombinantowych (termolabilnej dsDNazy, nukleazy niespecyficznie tnącej każdą formę kwasu nukleinowego, wykazująca optimum swojej aktywności w temperaturze poniżej 20°C oraz fuzyjnej polimerazy DNA … Czytaj dalej „Bon na Innowacje 2”