Dotacje

Rozwój rynku wymusza ciągłe inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne. Firma BLIRT, jako jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży biotechnologicznej na Pomorzu, w swojej działalności badawczo-rozwojowej z sukcesem wykorzystuje Fundusze Unii Europejskiej oraz inne dotacje wspierające rozwój innowacji.

BLR 091 szerokie rozpowszechnienie uzyskanych wyników badań [POIR.01.01.01-00-1990/15-00].

W ramach budowy odpowiedzialnego biznesu Blirt S.A. postanowił szeroko rozpowszechnić wyniki realizowanego w latach 2016 – 2017 projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” z Narodowego Centrum … Czytaj dalej „BLR 091 szerokie rozpowszechnienie uzyskanych wyników badań [POIR.01.01.01-00-1990/15-00].”

BLR091 Szybka Ścieżka

Projekt „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jego realizacja jest przewidziana na okres: styczeń 2016 r. – grudzień 2018 r. Więcej informacji

BioPrzyszłość

Projekt „BioPrzyszłość – innowacyjne usługi i produkty w zakresie biotechnologii na Pomorzu” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt dotyczy rozbudowy innowacyjnego zaplecza firmy BLIRT, polegającej na zakupie i instalacji najnowocześniejszych na rynku biotechnologii urządzeń wraz z realizacją cyklu szkoleń z zakresu obsługi nowego sprzętu.

Paszport do eksportu

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy BLIRT Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu – Etap I” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt związany jest ze sporządzeniem Planu Rozwoju Eksportu spółki BLIRT na rynki UE, USA i Japonii.

Metagenomika

Projekt „Metagenomika źródłem dla produkcji nowych biokatalizatorów” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Innowacyjność projektu związana jest z wykorzystaniem możliwości metagenomiki do produkcji zupełnie nowych biokatalizatorów o potencjale przemysłowym.  

Przeciwciała

Projekt „Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy do wytwarzania biologicznych substancji czynnych wraz z technologią ich wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem cząsteczek opartych na strukturze przeciwciała.

Bon na Innowacje 2

Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania i wyprodukowanie trzech enzymów rekombinantowych (termolabilnej dsDNazy, nukleazy niespecyficznie tnącej każdą formę kwasu nukleinowego, wykazująca optimum swojej aktywności w temperaturze poniżej 20°C oraz fuzyjnej polimerazy DNA połączonej z białkiem wiążącym DNA).” otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze … Czytaj dalej „Bon na Innowacje 2”