Dotacje

Rozwój rynku wymusza ciągłe inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne. Firma BLIRT, jako jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży biotechnologicznej na Pomorzu, w swojej działalności badawczo-rozwojowej z sukcesem wykorzystuje Fundusze Unii Europejskiej oraz inne dotacje wspierające rozwój innowacji.

Moltest Bis

W ramach Programu Badań Stosowanych współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konsorcjum w którego skład wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny – Lider Konsorcjum, Politechnika Śląska, Centrum Onkologii w Gliwicach … Czytaj dalej „Moltest Bis”

Bon na Innowacje 1

Projekt „Płynne i liofilizowane Master Mixy do reakcji Real-Time PCR typu FAST” otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 … Czytaj dalej „Bon na Innowacje 1”

Patent Plus

BLIRT S.A. realizuje projekt pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie”. Celem projektu jest … Czytaj dalej „Patent Plus”

INNOTECH, BS-154

W ramach Programu Innotech II, w ścieżce programowej In-TECH, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spółka celowa firmy BLIRT S. A. – BS-154 Sp z o. o. realizuje projekt … Czytaj dalej „INNOTECH, BS-154”

Patent Plus, BS-154

Spółka BS-154 Sp. z o. o. realizuje projekt pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla celów komercjalizacji innowacyjnego cytostatyku BS-154, przełamującego oporność wielolekową nowotworów”. Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej w … Czytaj dalej „Patent Plus, BS-154”

Nowy Lek

Projekt „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem … Czytaj dalej „Nowy Lek”