Miesięczna praktyka w dziale ds. jakości

Aby wziąc udział w praktykach, należy zgodnie z regulaminek (regulamin) wybrać i rozwiązać jeden z czterech załączonych przypadków do wyboru nastęnie, do dnia 24 czerwca 2022 roku wysłać rozwiązanie na adres e-mail: praktyki@blirt.eu

 

PRZYPADEK 1 – Jakość w projekcie.

Opisz nowoczesne koncepcje zapewnienia jakości produktu przeznaczonego do kontaktu z Pacjentem.

 

PRZYPADEK 2 – PAT w procesie oczyszczania białek.

Opisz koncepcję instrumentalizacji analitycznej linii produkcyjnej. Opisz punkty krytyczne procesu produkcji białka i zaproponuj rozwiązania analityczne mogące opisać dany punkt krytyczny.

 

PRZYPADEK 3 – Mierniki jakości w firmie produkcyjnej.

Opisz znane Ci mierniki jakości, przedstaw ich przydatność w firmie produkcyjnej.

 

PRZYPADEK 4 – Walidacja półilościowych metod analitycznych.

Na podstawie znanych Ci wytycznych jakościowych przedstaw i opisz wyzwania spotykane w procesie walidacji metod półilościowych używanych w kontroli jakości białek.

 

PRZYPADEK 5 – Analiza ryzyka procesów produkcyjnych.

Przedstaw znane Ci metodologie analizy ryzyka, wskaż metodologię najbardziej odpowiednią (Twoim zdaniem) do opisu procesu produkcji białek rekombinowanych. Uzasadnij Swój wybór na przykładzie procesu oczyszczania białka.