Rada Naukowa

Rada Naukowa

Prof. Wacław Szybalski – Członek Honorowy Rady Naukowej

Profesor onkologii Uniwersytetu w Wisconsin (USA). Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk, honorowym członkiem Włoskiego Towarzystwa Biologii Doświadczalnej i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego. Wielokrotnie otrzymał tytuł doktora honoris causa (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Gdański Uniwersytet Medyczny). Jest laureatem Medalu Hilldale Uniwersytetu Wisconsin oraz Złotego Medalu Grzegorza Mendla, przyznawanego przez Akademię Nauk Republiki Czeskiej. Założyciel i wieloletni naczelny redaktor czasopisma GENE. Jest także członkiem redakcji licznych czasopism naukowych.

Profesor W. Szybalski jest światowej sławy autorytetem w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki i mikrobiologii. Wprowadził wiele oryginalnych metod badawczych, które umożliwiły m.in. transfer DNA do komórek ludzkich oraz rozwój technologii przeciwciał monoklonalnych. Jako pierwszy sformułował koncepcję wielolekowej terapii antybiotykowej. Jest aktywnym uczestnikiem światowego projektu poznania ludzkiego genomu. Dorobek naukowy obejmuje ponad 330 publikacji, które znacząco przyczyniły się do rozwoju nauk biomedycznych. Jego prace naukowe były i są prawdziwymi odkryciami naukowymi, które wpływały i nadal wpływają na rozwój nauki. Profesor Szybalski poprzez szkolenie wielu gdańskich naukowców w swoim laboratorium oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu przyczynił się do rozwoju biologii molekularnej i biotechnologii w Gdańsku.

Prof. Grzegorz Węgrzyn

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Biologii Molekularnej. Od 2008 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Biochemii i Biofizyki oraz Komitetu Biotechnologii PAN. Wypromował łącznie 37 doktorów. Jest autorem około 300 artykułów naukowych, wydanych przede wszystkim w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz ponad 400 komunikatów na konferencjach naukowych.

Profesor G. Węgrzyn zajmuje się zagadnieniami związanymi z genetyką i biotechnologią molekularną, w szczególności zastosowaniem systemów bakteriofagowych i plazmidowych do ekspresji rekombinowanych genów, metodami wykrywania patogennych szczepów bakterii i wirusów, rozwojem nowych terapii dla dziedzicznych chorób metabolicznych oraz systemami mikrobiologicznymi do oznaczania mutagennych zanieczyszczeń środowiska.

Prof. Ryszard Andruszkiewicz

Profesor Katedry Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej, chemik, specjalista w dziedzinie farmakologii. W trakcie swojej bogatej kariery naukowej prof. Andruszkiewicz pracując w  zespole prof. Richarda Silvermana z Northwestern University w Chicago, współuczestniczył w opracowaniu związku chemicznego znanego pod nazwą pregabalina. Związek ten stał się składnikiem aktywnym leku Lyrica, stosowanego w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i zaburzeń lękowych, który jest obecnie najlepiej sprzedającym się produktem koncernu Pfizer, z roczną sprzedażą sięgającą 4.6 miliarda dolarów w 2013 roku.

Prof. Rafał Dziadziuszko

Adiunkt Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki i wykładowca. Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, ekspert w zakresie nowotworów klatki piersiowej, biologii medycznej oraz statystyki medycznej.

Prof. Andrzej Składanowski

Profesor z Katedry Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej.

Prof. Bogusław Szewczyk

Profesor Zakładu Szczepionek Rekombinowanych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.