Spółki zależne

Spółka BS-154 Sp. z o.o. – w likwidacji

Spółka BS-154 została zawiązana 31 grudnia 2012 roku. Udziałowcami Spółki są Agencja Rozwoju Pomorza SA oraz BLIRT S.A.

Przedmiotem działalności Spółki BS-154 Sp. z o.o. jest prowadzenie badań naukowych nad produktem leczniczym o właściwościach antynowotworowych, charakteryzującym się wysoką aktywnością względem komórek nowotworowych z odpornością wielolekową oraz komercjalizacja wyników tych badań.