Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości

Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW)

Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW) jest to praktyka która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania. DPW stanowi gwarancję, że wytwarzanie i kontrole prowadzone są zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. W celu utrzymania … Czytaj dalej Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW)

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL)

W dniu 25 maja 2011 roku Dział Analityki firmy BLIRT otrzymał certyfikat wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodności działania z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Practice, GLP). Wdrożone zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej są uzupełnieniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. DPL stanowi zintegrowany system jakości nieklinicznych badań z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska. … Czytaj dalej Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL)

Certyfikat ISO 9001:2015

„Jakość – pewien stopień doskonałości” – Platon  Mamy na celu osiągnięcie pozycji lidera w obszarze nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Co za tym idzie, zapewniamy najwyższą jakość naszych działań poprzez ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością oraz zobowiązanie najwyższego kierownictwa do spełniania wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie produkcji i świadczenia usług analitycznych, syntezy chemicznej, produkcji białek, … Czytaj dalej Certyfikat ISO 9001:2015