Nasz zespół

Nasz zespół

Zespół BLIRT liczy ok 50 osób z wysokimi kwalifikacjami w zakresie biologii molekularnej, białek rekombinowanych oraz analityki.
Nasi Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w produkcji odczynników do biologii molekularnej oraz białek w różnych systemach ekspresyjnych, a także prowadzenia badań analitycznych w standardzie GLP i GMP.
Blisko jedna piąta naszych specjalistów posiada stopień doktora w zakresie nauk chemicznych lub biologicznych

Marian Popinigis

Chief Executive Officer

Marian Popinigis

Chief Executive Officer

Krzysztof Kur

Vice President, R&D

Krzysztof Kur

Vice President, R&D

Tomasz Wrzesiński

Vice President

Tomasz Wrzesiński

Vice President

Aleksandra Kukiełło

Managing Director, Controlling and Administration

Aleksandra Kukiełło

Managing Director, Controlling and Administration

Paweł Olszewski

Head of Analytical Department

Paweł Olszewski

Head of Analytical Department