Kategoria: Bez kategorii

Zarząd Spółki BLIRT S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk informuje, że z dniem 01.09.2023 r. Spółka zmieniła formę prawną, firmę (nazwę) oraz adres na:

QIAGEN Gdańsk Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdańsku,

Trzy Lipy 3/2.58

80-172 Gdańsk

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001053182, NIP 583-300-93-29, REGON 220527895, BDO 000035567, Kapitał zakładowy: 1 752 650 zł.

W związku z powyższym, prosimy o używanie poniższych danych we wszystkich wystawianych dla nas dokumentach, fakturach oraz korespondencji:

QIAGEN Gdańsk Sp. z o.o.

dawniej BLIRT S.A.

Trzy Lipy 3 / 2.58

80-172 Gdańsk

NIP: 583-300-93-29

 

W minionym tygodniu na wycieczce hybrydowej gościliśmy studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

[ngg src=”galleries” ids=”11″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″] 

Młodzi adepci nauki mieli okazję z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu przedsiębiorstwa biotechnologicznego oraz poznać wyzwania zarządzania jakością w praktyce.

Program przygotowany przez zespół Blirt, zarówno od strony biznesowej, jak i produkcyjnej cieszył się dużym zainteresowaniem.
Bezpośredni kontakt z pracownikami poszczególnych działów był okazją do zadawania wielu pytań.
Ożywioną dyskusją wywołała relacja głównego technologa transmitowana na żywo z linii produkcyjnej fermentacji białek w dużej skali.
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem poszczególnych laboratoriów.

 

Współpraca przedsiębiorstw z uczelniami, to między innymi ważny czynnik dopasowania systemu edukacji do potrzeb pracodawców w danym sektorze.
Blirt realizuje wspólne projekty z podmiotami edukacyjnymi, dbając przede wszystkim o rozwój praktyczny swoich podopiecznych.
W tym celu zapraszamy studentów do odbycia praktyk.
Szczegóły: zakładka praktyki

 

Gdańsk, 11 maja 2022 r.

Logo BLIRT

KOMUNIKAT PRASOWY

BLIRT ZMIENIA WŁAŚCICIELA

96% AKCJI SPÓŁKI TRAFI W RĘCE QIAGEN

BLIRT SA, firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości enzymów i odczynników wykorzystywanych w globalnej diagnostyce, zmieniła strukturę właścicielską. Międzynarodowe przedsiębiorstwo biotechnologiczne QIAGEN kupiło ponad 96% akcji BLIRT.

Przez ostatnie lata intensywnie rozwijaliśmy nasz biznes: inwestowaliśmy, obserwowaliśmy trendy, znajdowaliśmy nowe rynki. Dzięki temu umocniliśmy naszą pozycję zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Nasz sukces zawdzięczamy strategii, w której skupialiśmy się przede wszystkim na produktach własnych, na których BLIRT osiągał wyższe marże. Od 2020 r. nasz wzrost był jeszcze większy, kiedy to oferowane przez nas produkty przyczyniły się do walki z pandemią COVID-19. Nie dziwi więc, że naszą Spółką zainteresowały się duże międzynarodowe podmioty mówi Marian Popinigis, Prezes Zarządu BLIRT SA.

Otrzymaliśmy bardzo dobrą ofertę kupna akcji Blirt złożoną przez duże, międzynarodowe przedsiębiorstwo biotechnologiczne QIAGEN. Choć BLIRT jest w komfortowej sytuacji finansowej, posiada zaufanych partnerów biznesowych, ma rozbudowane laboratoria oraz bogaty portfel produktów, to jednak nowy międzynarodowy właściciel jest dużą szansą dla Spółki i jej pracowników. Dlatego zaakceptowaliśmy przedstawioną nam ofertę dodaje  Marian Popinigis.

Połączenie sił z BLIRT stwarza dodatkowe perspektywy wzrostu dla naszego biznesu enzymów i odczynników. BLIRT poszerzy również naszą obecność geograficzną, doda nowe kanały sprzedaży, wzmocni nasze możliwości produkcyjne i badawczo-rozwojowe oraz zabezpieczy łańcuchy dostaw. Przejęcie to wspiera także naszą strategię koncentrowania się na atrakcyjnych możliwościach wzrostu na rynkach Life Science i diagnostyki molekularnej oraz pokazuje nasze zdyscyplinowane podejście do przejęć tworzących wartość – mówi Thomas Schweins, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Segment Life Science w QIAGEN.

Szczegóły transakcji

Nowym większościowym akcjonariuszem Spółki notowanej od 2011 r. na rynku NewConnect będzie QIAGEN N.V. z siedzibą w Venlo z Holandii. Akcje QIAGEN są notowane na giełdach we Frankfurcie i Nowym Jorku.  W ramach umowy akcje sprzedadzą znaczący akcjonariusze Spółki, tj. Marian Popinigis, Prezes Zarządu Blirt i N50 Cyprus Ltd, który jest podmiotem powiązanym z Marianem Popinigisem oraz trzy osoby z najwyższego kierownictwa Spółki. Będzie to łącznie ponad 16,1 mln akcji, stanowiących 92,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Sprzedaż akcji została poprzedzona zawarciem przez część akcjonariuszy mniejszościowych Spółki oraz QIAGEN, umowy sprzedaży posiadanych przez nich łącznie 730,5 tys. akcji, stanowiących 4,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy akcjonariuszami a QIAGEN nastąpią zmiany w organach Spółki. Rezygnację złoży Prezes Zarządu – Marian Popinigis, a w skład Zarządu powołani zostaną: Thierry Bernard jako Prezes Zarządu oraz Roland Sackers i Katarzyna Spirin-Polak jako Członkowie Zarządu. Rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej złożą Wenanty Plichta oraz Jan Kospin.

Bez wątpienia w najbliższych latach zajdzie efekt synergii, na którym skorzystają wszyscy: obie firmy, klienci, dystrybutorzy, akcjonariusze oraz pracownicy. Przyszłość BLIRT rysuje się w jasnych barwach, m.in. obserwujemy nowe perspektywy wzrostu dla biznesu enzymatycznego w erze post-covidowej. Podsumowując, jestem dumny z inwestycji w Spółkę, kierowania nią, mniej lub bardziej bezpośrednio, przez ostatnie 14 lat i miejsca, w którym się znaleźliśmy. Wierzę, że nowy właściciel to szansa dalszego interesującego rozwoju dla BLIRT i jego pracowników – zaznacza Marian Popinigis, Prezes Zarządu BLIRT SA.

Ostatnie wyniki finansowe

W 2021 r. przychody ze sprzedaży BLIRT (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły 39,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży produktów własnych wytwarzanych przez Spółkę stanowiły w 2021 r. ok. 79% przychodów ogółem wobec 72% w 2020 r. Miniony rok Blirt zakończył wynikiem netto 7,6 mln zł.

Z kolei po I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły 8,6 mln zł r. Przychody ze sprzedaży produktów własnych wytwarzanych przez Spółkę stanowiły 83% przychodów ogółem, wobec 82% w okresie odniesienia. W efekcie I kwartał 2022 r. BLIRT zakończył z wynikiem netto na poziomie 2,4 mln zł.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

M+G

Magda Kolodziejczyk

Tel. +48 22 416 01 02

Mob. +48 501 16 88 07

magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

 

O BLIRT

BLIRT to spółka o wieloletnim doświadczeniu, specjalizuje się w produkcji na skalę przemysłową wysokiej klasy białek rekombinowanych. Firma wytwarza także zestawy do izolacji kwasów nukleinowych, odczynniki do odwrotnej transkrypcji oraz do Real-Time PCR, które znalazły szerokie zainteresowanie sektora B2B oraz są sprzedawane naukowcom przez globalną sieć dystrybutorów.

Zestawy produkowane przez BLIRT charakteryzują się wysoką wydajnością oraz protokołami przyjaznymi użytkownikowi. Wszystkie kluczowe enzymy oraz zestawy są samodzielnie wytwarzane przez Spółkę w celu zapewnienia powtarzalności i najwyższej jakości produktów.

Firma zatrudnia blisko 90 pracowników, w tym 49 członków zespołu produkcyjno-badawczego, z których 15 posiada tytuł doktora w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub chemii organicznej. Blirt dysponuje czterema laboratoriami wyposażonymi w sprzęt najwyższej jakości, w tym dwoma z  linią produkcyjną w skali przemysłowej.

Więcej informacji także na www.blirt.eu

O QIAGEN N.V.

QIAGEN N.V. to spółka holdingowa z siedzibą w Holandii, która jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań „Sample to Insight” umożliwiającymi klientom uzyskanie cennych informacji molekularnych z próbek zawierających elementy budulcowe życia. Technologie próbkowania QIAGEN umożliwiają izolację i przetwarzanie DNA, RNA i białkek z krwi, tkanek i innych materiałów. QIAGEN dostarcza rozwiązania dla ponad 500 tys. klientów na całym świecie w zakresie m.in. diagnostyki molekularnej, badań stosowanych (przede wszystkim medycyny sądowej), farmacji (firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne) oraz badań w dziedzinie nauk przyrodniczych . Na dzień 31 grudnia 2021 r. QIAGEN zatrudniał ponad 6 tys. osób w ponad 35 lokalizacjach na całym świecie.

Więcej informacji także na www.qiagen.com.

Pobierz komunikat w wersji pdf:

BLIRT_komunikat_11.05.2022 PL

BLIRT_press release – English_11.05.2022

Określenie rozpuszczalności związków organicznych w wybranych rozpuszczalnikach dostarcza wstępnych informacji na temat badanych cząsteczek. Są to kluczowe dane podczas przedklinicznej fazy rozwoju cząsteczki- potencjalnego leku. Użycie zestawu odpowiednio dobranych rozpuszczalników dostarcza ekspertom cennych przesłanek, które pozwalają wnioskować na temat szybkości absorpcji i ekstrakcji potencjalnych leków w ciele człowieka.

Ilość potrzebnego związku 2.5 mg ciała stałego (do badań rozpuszczalności)

1 mg ciała stałego (do przygotowania standardu)

Rozpuszczalniki woda, eter dietylowy, 5% wodny roztwór NaOH, 5% wodny roztwór NaHCO3, 5% wodny roztwór HCl, stężony kwas siarkowy, 85% kwas orto-fosforowy, 5% wodny roztwór glukozy, 0.9% wodny roztwór NaCl
Liczba powtórzeń n = 2 (alikwoty z filtracji)
Czas inkubacji 1 doba
Temperatura inkubacji Temperatura pokojowa
Metoda analityczna HPLC-UV-VIS, Oznaczenia spektrofotometryczne
Dane wynikowe Rozpuszczalność [mg/ml]

ANALYTICA

10-13 April 2018, Munich, Germany

From 10-13 April 2018 BLIRT S.A. is exhibiting at one of the greatest German Trade Show – Analytica.

Analytica is the International Trade Fair for Biotechnology, Laboratory Technology and Analysis. It’s unique exhibition profile unites all topics that pertain to modern analysis in research and industry. The various exhibition sectors will give you a comprehensive overview of the market.

Do not miss our stand 109 Hall A3.

Please contact our representative