Kategoria: Dotacje

Rozwój rynku wymusza ciągłe inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne. Firma BLIRT, jako jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży biotechnologicznej na Pomorzu, w swojej działalności badawczo-rozwojowej z sukcesem wykorzystuje Fundusze Unii Europejskiej oraz inne dotacje wspierające rozwój innowacji.

Projekt „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jego realizacja jest przewidziana na okres: styczeń 2016 r. – grudzień 2018 r. Więcej informacji
Projekt „BioPrzyszłość – innowacyjne usługi i produkty w zakresie biotechnologii na Pomorzu” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt dotyczy rozbudowy innowacyjnego zaplecza firmy BLIRT, polegającej na zakupie i instalacji najnowocześniejszych na rynku biotechnologii urządzeń wraz z realizacją cyklu szkoleń z zakresu obsługi nowego sprzętu.
Projekt „Metagenomika źródłem dla produkcji nowych biokatalizatorów” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Innowacyjność projektu związana jest z wykorzystaniem możliwości metagenomiki do produkcji zupełnie nowych biokatalizatorów o potencjale przemysłowym.  
Projekt „Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy do wytwarzania biologicznych substancji czynnych wraz z technologią ich wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem cząsteczek opartych na strukturze przeciwciała.

Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania i wyprodukowanie trzech enzymów rekombinantowych (termolabilnej dsDNazy, nukleazy niespecyficznie tnącej każdą formę kwasu nukleinowego, wykazująca optimum swojej aktywności w temperaturze poniżej 20°C oraz fuzyjnej polimerazy DNA połączonej z białkiem wiążącym DNA).” otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu luty 2017 r. – lipiec 2018 r. Wartość projektu: 480 684 PLN Kwota dofinansowania: 312 640 PLN

W ramach Programu Badań Stosowanych współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konsorcjum w którego skład wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny – Lider Konsorcjum, Politechnika Śląska, Centrum Onkologii w Gliwicach oraz BLIRT S.A. – jako Partnerzy Konsorcjum, spółka realizuje projekt pn. „MOLTEST BIS – walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania. Budżet Projektu wynosi 6.702.935 zł na i zakłada na etapie klinicznym przebadanie 7.000 osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca przy zastosowaniu tomografii komputerowej i pobraniu od nich krwi w celu walidacji innowacyjnych testów do przesiewowej diagnostyki wczesnego raka płuc. Zadaniem BLIRT jest opracowanie prototypu testów diagnostycznych typu ELISA i technologii produkcji półproduktów.