Kategoria: Wiązanie z białkami

Aby zrozumieć potencjał dystrybucyjny badanego związku oblicza się jaka część związku znajduje się w osoczu w formie niezwiązanej. Określa się to za pomocą dializy równowagowej. Miara wiązania do białek osocza związana jest z dystrybucją związku do tkanek w ciele. Wysoka wartość współczynnika wiązania do białek osocza potencjalnego leku, może spowodować wolniejszy metabolizm i eliminację. Dializa równowagowa jest najszerzej akceptowalną metodą określania wiązania badanych molekuł do białek osocza, ze względu na zminimalizowany (w porównaniu do innych metod np. ultrafiltracji) efekt wiązania niespecyficznego.

 

Standardowy protokół badania wiązania białek osocza:

MetodaDializa równowagowa
(przy 10 %, 50 % lub 100 % osoczu)
Stężenie badanego związku5 μM (dostępne różne stężenia)
Liczba powtórzeń2
Ilość potrzebnego związku150 μL, 10 mM roztworu
Metoda analitycznaLC-MS/MS ilościowo (w osoczu
i  buforze standardowym)
Dane wynikoweUłamek niezwiązanego leku w 100% osoczu
Odzysk

Wiązanie z białkami krwi ma duży wpływ na farmakodynamikę badanych związków, ponieważ jedynie niezwiązana frakcja może oddziaływać z receptorami i wywoływać efekt farmakologiczny. Częściej określa się stężenie leku w osoczu niż w pełnej krwi. Jednak dla prawidłowej interpretacji wyników wskazane jest przeprowadzenie badań wiązania do specyficznych komponentów krwi.

 

Standardowy protokół badania wiązania do białek krwi:

Metoda badaniaRapid equilibrium dialysis (RED, Pierce)

(8K MWCO, podział: 100% krew-bufor)

Dostępne gatunkiCzłowiek, szczur, mysz, królik, pies, małpa
Stężenie badanego związku5 µM
Czas inkubacji4 godz.
Temperatura37oC
KontrolePróba ślepa
Kontrola dodatnia (2 związki: Metoprolol; Chlortalidon)
Liczba powtórzeń3 próby dla badanego związku

1 próba dla kontroli

Metoda analitycznaLC-MS
Dane wynikoweUłamek niezwiązanego leku w krwi
Odzysk

Skład tkanki i osocza jest bardzo różny. W danej objętości osocza znajduje się dwa razy więcej białek, a w mózgu 20 razy więcej lipidów.

 

Standardowy protokół badania wiązania do tkanki mózgu:

Metoda badaniaRapid equilibrium dialysis (RED, Pierce)

(8K MWCO, podział: 100% homogenat tkanki mózgu-bufor)

Dostępne gatunkiCzłowiek, szczur, mysz, królik, pies, małpa
Stężenie badanego związku5 µM
Czas inkubacji4 godz.
Temperatura37oC
KontrolePróba ślepa
Kontrola dodatnia (2 związki: zależne od wyboru gatunku)
Liczba powtórzeń3 próby dla badanego związku

1 próba dla kontroli

Metoda analitycznaLC-MS
Dane wynikoweUłamek niezwiązanego leku 100% homogenacie tkanki mózguOdzysk

Zostało udowodnione, że wpływ na kinetykę metabolizmu w testach in vitro może mieć niespecyficzne wiązanie liposomalne, powodując problemy z dokładnym określeniem klirensu. Szereg przykładów dowodzi, że znajomość wiązania mikrosomalnego pozwala dokładniej zrozumieć zależności pomiędzy metabolizmem in vitro i farmakokinetyką in vivo.

 

Standardowy protokół badania wiązania mikrosomalnego:

Metoda badaniaRapid equilibrium dialysis (RED, Pierce)

(8K MWCO, podział: 100% mikrosomy-bufor)

Dostępne gatunkiCzłowiek, szczur, mysz, królik, pies, małpa
Stężenie badanego związku5 µM
Czas inkubacji4h
Temperatura37oC
KontrolePróba ślepa
kontrola dodatnia (2 związki: Atenolol, Propranolol)
Liczba powtórzeń3 próby dla badanego związku

1 próba dla kontroli

Metoda analitycznaLC-MS
Dane wynikoweUłamek niezwiązanego leku w mikrosomach

Odzysk