Kategoria: zapytania-ofertowe

Termin składania ofert: 05.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe 01/2021/MB

Załącznik 1 formularz oferty

Załącznik 2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Termin składania ofert: 19.07.2017 do godz. 23:59

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie Ofertowe nr 13/2017/KT

Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego

Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik  3 do Zapytania Ofertowego

Unieważnienie postępowania z  powodu braku ofert spełniających parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: 07.07.2017 do godz. 23:59

Zapytanie Ofertowe nr 12/2017/KT

Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego

Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego

Termin składania ofert:14.02.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Zapytanie-ofertowe_Liofilizator 6/2017/KT

Załącznik-1

Załącznik-2

Załącznik-3

Termin składania ofert: 24.12.2016

Zapytanie Ofertowe 3/2016/KT

załącznik-1

załącznik-2

Wynik postępowania ofertowego 3/2016/KT

Termin składania ofert: 21.12.2016

Zapytanie Ofertowe 2/2016/KT

załącznik-1

zalacznik-2

zalacznik-3

Wynik postępowania 2/2016/KT

Termin składania ofert: 14.12.2016.

Zapytanie Ofertowe 1/2016/TK

Załącznik-1

Załącznik-2

Wynik postępowania 1/2016/TK