Bon na Innowacje 1

Projekt „Płynne i liofilizowane Master Mixy do reakcji Real-Time PCR typu FAST” otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu: październik 2016 r. – wrzesień 2017 r.
Wartość projektu: 338 250 PLN
Kwota dofinansowania: 220 000 PLN