Bon na Innowacje 2

Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania i wyprodukowanie trzech enzymów rekombinantowych (termolabilnej dsDNazy, nukleazy niespecyficznie tnącej każdą formę kwasu nukleinowego, wykazująca optimum swojej aktywności w temperaturze poniżej 20°C oraz fuzyjnej polimerazy DNA połączonej z białkiem wiążącym DNA).” otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu luty 2017 r. – lipiec 2018 r.
Wartość projektu: 480 684 PLN
Kwota dofinansowania: 312 640 PLN