Metagenomika

Projekt „Metagenomika źródłem dla produkcji nowych biokatalizatorów” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Innowacyjność projektu związana jest z wykorzystaniem możliwości metagenomiki do produkcji zupełnie nowych biokatalizatorów o potencjale przemysłowym.