Moltest Bis

W ramach Programu Badań Stosowanych współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konsorcjum w którego skład wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny – Lider Konsorcjum, Politechnika Śląska, Centrum Onkologii w Gliwicach oraz BLIRT S.A. – jako Partnerzy Konsorcjum, spółka realizuje projekt pn. „MOLTEST BIS – walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania. Budżet Projektu wynosi 6.702.935 zł na i zakłada na etapie klinicznym przebadanie 7.000 osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca przy zastosowaniu tomografii komputerowej i pobraniu od nich krwi w celu walidacji innowacyjnych testów do przesiewowej diagnostyki wczesnego raka płuc. Zadaniem BLIRT jest opracowanie prototypu testów diagnostycznych typu ELISA i technologii produkcji półproduktów.