Paszport do eksportu

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy BLIRT Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu – Etap I” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt związany jest ze sporządzeniem Planu Rozwoju Eksportu spółki BLIRT na rynki UE,
USA i Japonii.