Patent Plus, BS-154

Spółka BS-154 Sp. z o. o. realizuje projekt pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla celów komercjalizacji innowacyjnego cytostatyku BS-154, przełamującego oporność wielolekową nowotworów”. Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej w Polsce i w wybranych krajach po fazie PCT opracowywanego terapeutyku na najważniejszych rynkach światowych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Patent Plus i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.