Patent Plus

BLIRT S.A. realizuje projekt pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie”. Celem projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w trwającym postępowaniu PCT na największych rynkach farmaceutycznych na świecie (USA, UE, Japonia, Kanada, Indie i in.) dla innowacyjnych pochodnych Amfoterycyny B.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Patent Plus i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.