Projekt “Udział w renomowanej konferencji jako jeden z głównych elementów strategii wprowadzenia nowych produktów białkowych firmy BLIRT S.A. na rynkach międzynarodowych.”

Projekt “Udział w renomowanej konferencji jako jeden z głównych elementów strategii wprowadzenia nowych produktów białkowych firmy BLIRT S.A. na rynkach międzynarodowych.”