Projekt „Udział w renomowanych targach branżowych jako strategia wejścia spółki Blirt S.A. na nowe rynki zagraniczne”