Enzymy i białka

  RIBOPROTECT Hu Inhibitor RNaz Lyo-Ready (RT35L)

  RIBOPROTECT Hu RNase Inhibitor Lyo-Ready jest odpornym termicznie inhibitorem RNazy w wersji bez glicerolu, przeznaczonym do liofilizacji. RIBOPROTECT Hu RNase Inhibitor Lyo-Ready jest doskonałym rozwiązaniem do tworzenia liofilizowanych mieszanin qPCR,  pozostaje wysoce aktywny po liofilizacji i jest kompatybilny z różnymi dodatkami. Skutecznie hamuje aktywność rybonukleaz takich jak RNaza A, RNaza B oraz RNaza C poprzez niekowalentne wiązanie w stosunku 1:1.
  RT35L, RT35L-020, RT35L-100

  IPTG (B35)

  IPTG (izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd) jest chemicznym analogiem laktozy, który nie jest hydrolizowany przez β-galaktozydazę. Jest on stosowany podczas ekspresji białek rekombinantowych w układzie Tabora-Studiera jako induktor promotora lac.
  B35, B325

  Polimeraza TaqNova DNA - free RP1010

  Polimeraza TaqNova DNA-free (RP10)

  TaqNova DNA-free Polymerase is highly purified from DNA contaminants, enabling amplification of very conserved sequences (e.g. bacterial 16S rRNA region) without risk of false positive PCR results.
  RP10, RP1002, RP1010, RP1002-S, RP100HC

  DNaseMe dsDNAza EN33

  DNaseMe, dsDNaza (EN33) – Nowość

  DNaseMe is a 42.8 kDa recombinant endonuclease, derived from marine amphipods, expressed in Pichia pastoris. The enzyme displays high specific activity towards double-stranded DNA leaving single-stranded DNA or RNA undamaged in standard conditions. DNaseMe is highly active in a broad spectrum of temperatures, buffer conditions and pH. The specific activity is similar to bovine DNase I however, DNaseMe is characterized by higher stability in demanding reaction and storage conditions (e.g. high salt and detergent containing buffers, elevated temperature). These features make DNaseMe extremely useful for rapid and “RNA safe” degradation of genomic DNA, where absence of ribonucleases is critical to maintain the integrity of RNA.
  EN33, EN33-050, EN33-250, EN33-S

  Masterase HL-dsDNaza EN31

  Masterase, HL-dsDNaza (EN31) – Nowość

  Masterase is a 43.3 kDa heat-labile recombinant endonuclease, derived from a cold water eukaryotic organism, expressed in Pichia pastoris. The enzyme displays high specific activity towards double-stranded DNA leaving single-stranded DNA or RNA undamaged in standard conditions. Masterase can be easily inactivated by heat treatment in moderate temperatures. It is intended for applications where the presence of dsDNA influences experiments’ results in thermo-sensitive applications and it is extremely useful for rapid and safe purification of RNA or proteins samples from contaminating DNA.
  EN31, EN31-025, EN31-050, EN31-S, EN31-HC

  Saltonase, HL-Nukleaza (EN32) – Nowość

  Saltonase is a 28.4 kDa, cold-active, heat-labile recombinant endonuclease produced in E.coli. Saltonase originates from psychrophilic bacteria and effectively digests all types of DNA and RNA substrates in different buffer conditions and a broad range of temperatures. It is very active in demanding conditions, including low temperatures and environment with high salt content. These features make Saltonase extremely useful for removing undesired nucleic acids contamination during purification of proteins in laboratory and manufacturing workflows.
  EN32, EN32-050, EN32-250, EN32-S

  Polimeraza TaqNova Stoffel (RP810)

  TaqNova Stoffel DNA Polymerase is an universal and easy-to-use DNA polymerase, that works rapidly and effectively in various PCR conditions. The enzyme catalyses DNA synthesis in a 5’→3’ directions, it does not show a 3’→5’ and 5’→3’ exonuclease activity.
  RP810

  RIBOPROTECT Hu Inhibitor RNaz (RT35)

  RIBOPROTECT Hu jest rekombinowanym białkiem, które całkowicie hamuje aktywność rybonukleaz takich jak RNaza A, RNaza B oraz RNaza C poprzez niekowalentne wiązanie w stosunku 1:1. RIBOPROTECT Hu jest niezbędny przy aplikacjach, gdzie potencjalna obecność RNaz stanowi zagrożenie dla jakości RNA oraz wyniku eksperymentu m.in. podczas izolacji RNA, syntezy nici cDNA, reakcji RT-PCR, transkrypcji i translacji in vitro.
  RT35, RT35-020, RT35-100

  TRANSCRIPTME Reverse Transcriptase (RT32)

  TRANSCRIPTME jest rekombinowaną, termostabilną odwrotną transkryptazą M-MuLV (Moloney Murine Leukemia Virus) oczyszczaną z Escherichia coli. W obecności odpowiednich starterów enzym syntetyzuje komplementarną nić DNA wykorzystując jako matrycę RNA (synteza cDNA) lub jednoniciowe DNA (ssDNA).
  RT32, RT32-050, RT32-050

  BSA (surowicza albumina wołowa) Frakcja V (EN17)

  Surowicza albumina wołowa (BSA) jest powszechnie używana w biochemii i biologii molekularnej jako białko neutralne, niereaktywne i niezaburzające większości przeprowadzanych reakcji, niewykazujące własnej aktywności enzymatycznej.
  EN17, EN17-010, EN17-025

  Glikozylaza uracylowa DNA (UDG) (EN19)

  Glikozylaza uracylowa DNA (UDG) jest nadprodukowana w Escherichia coli. Enzym katalizuje hydrolizę wiązania N-glikozylowego pomiędzy uracylem i cukrem. Enzym nie wykazuje aktywności wobec RNA i oligonukleotydach.
  EN19, EN19-010, EN19-025

  PCR Anty-inhibitor RP51

  Anty-inhibitor PCR (RP50)

  Dodanie Anty-inhibitora PCR do mieszaniny reakcyjnej jest doskonałym sposobem na wyeliminowanie działania inhibitorów pochodzących z izolacji materiału genetycznego, wykorzystywanego jako matrycy w reakcji PCR. Anty-inhibitor PCR zawiera specjalnie dobraną mieszaninę białek zasadowych przeciwdziałających różnego rodzaju substancjom hamującym reakcję PCR.
  RP50, RP51