Enzymy i białka

  Polimeraza DNA phi29

  Polimeraza DNA phi29 (EN20)

  Polimeraza Phi29 to wysoce procesywna rekombinowana polimeraza o wyjątkowej aktywności przemieszczenia nici, która pozwala na wydajną izotermalną amplifikację DNA. Po przyłączeniu do matrycy enzym jest zdolny do insercji do 70 tysięcy par zasad. Polimeraza Phi29 posiada również korektorską aktywność egzonukleazy 3’→5’, działającą preferencyjnie na ssDNA lub RNA. Polimeraza Phi29 pozwala uzyskać niezwykle wysoką wydajność amplifikacji DNA nawet z niewielkich ilości matrycy.
   
  EN20, EN20-10, EN20-010, EN20-50, EN20-050

  RNaza A (RP145)

  Rybonukleaza A (RNaza) jest endorybonukleazą degradującą z wysoką aktywnością ssRNA, dsRNA oraz RNA w hybrydowych cząsteczkach RNA-DNA w środowisku o niskiej zawartości soli (do 100 mM NaCl), natomiast w środowisku o stężeniu soli powyżej 300 mM RNaza A trawi głównie cząsteczki jednoniciowego RNA.
  RP145, RP147

  RNaza H (RT34)

  RNaza H to rekombinowana endorybonukleaza 18,9 kDa oczyszczona ze szczepu Escherichia coli. Enzym specyficznie hydrolizuje wiązania fosfodiestrowe pomiędzy RNA i cDNA, wytwarzając 5’ terminalne oligorybonukleotydy zakończone fosforanem i jednoniciowe DNA. RNaza H nie degraduje jedno- i dwuniciowego DNA ani niezhybrydyzowanego RNA.
  RT34, RT34-025, RT34-125

  Ligaza DNA Tth EN13

  Ligaza DNA Tth (EN13)

  Ligaza DNA Tth katalizuje tworzenie wiązań fosfodiestrowych pomiędzy sąsiadującymi końcami 3' i 5' w dwuniciowym DNA w sposób zależny od NAD. Enzym jest izolowany ze szczepu Escherichia coli, transformowanego plazmidem, niosącym gen ligazy DNA pochodzący z Thermus thermophilus. Ligaza DNA Tth zachowuje swoją stabilność i aktywność w temperaturach znacznie wyższych niż konwencjonalne ligazy DNA. Optymalny zakres temperatury ligacji z zastosowaniem Ligazy DNA Tth jest o 7-10 °C wyższy niż w przypadku ligazy DNA T4. Zastosowanie wyższej temperatury ligacji eliminuje wiązania niespecyficzne.
  EN13, EN13-025, EN13-250

  Quick Ligaza (EN12)

  Quick Ligaza jest wyizolowanym z Escherichia coli enzymem rekombinowanym zależnym od ATP. Z Dzięki Quick Ligase klonowanie DNA zajmuje zaledwie 5-15 minut.
  EN12, EN12-050, EN12-150

  Ligaza DNA T4 EN11

  Ligaza DNA T4 (EN11)

  Ligaza DNA T4 jest wyizolowanym z Escherichia coli enzymem rekombinowanym zależnym od ATP. Ligaza DNA T4 jest stosowana do klonowania DNA.
  EN11-050, EN11-250, EN11

  Proteinaza K NGS

  Proteinaza K NGS została stworzona dla najbardziej wymagających zastosowań. Dodatkowe oczyszczanie znacznie poprawiło rozpuszczalność (≥50 mg/ml) oraz pozwoliło osiągnąć niesamowitą czystość z zawartością DNA ≤0.1 pg/mg. Produkt jest dostępny w postaci proszku lub gotowego do użycia płynu. Proteinaza K NGS jest wolna od egzonukleaz, endonukleaz and rybonukleaz.
  RP107B, RP100N, RP101N, RP102N, RP103N

  Proteinaza K Molecular Biology Grade

  Proteinaza K Molecular Biology Grade uzyskiwana z Parengyodontium album (Tritirachium album) jest subtylizyno-podobną proteazą serynową. Jest to endopeptydaza o szerokim spektrum i bardzo specyficznej aktywności. Ma szerokie zastosowanie przy trawieniu protein, włączając DNazy i RNazy, podczas izolacji kwasów nukleinowych bez naruszania ich struktury. Enzym ten jest aktywny podczas szerokiego zakresu warunków rekacji, włączając podwyższoną temperaturę, czy obecność SDS. Proteinaza K Molecular Biology Grade jest wolna od egzonukleaz, endonukleaz i rybonukleaz.
  RP100B, RP101B, RP102B, RP103B-5, RP103B-10, RP103B-10, RP103B-50m RP103B, RP103B-C, RP107B-1, RP107B-5, RP107B