Inhibitor RNaz

Inhibitor RNaz

    RIBOPROTECT Hu Inhibitor RNaz (RT35)

    RIBOPROTECT Hu jest rekombinowanym białkiem oczyszczonym ze szczepu E. coli niosącego plazmid z wklonownym genem kodującym ludzki inhibitor RNaz. Hamuje aktywność rybonukleaz takich jak RNaza A, RNaza B, RNaza C poprzez niekowalentne wiązanie w stosunku 1:1.
    RT35, RT35-020, RT35-100