Odczynniki do biologii molekularnej

Odczynniki do biologii molekularnej

  COVID-19 test 2019-nCoV

  Zestawy PCR genesig do detekcji Koronawirusa 2019-nCoV

  BLIRT S.A. jako dystrybutor PrimerDesign oferuje Państwu 3 zestawy diagnostyczne real-time PCR do detekcji wyłącznie szczepu Sars-CoV-2:
  • Zestaw CE IVD nr kat. Z-Path-COVID-19-CE (96 reakcji), dedykowany do użycia w diagnostyce laboratoryjnej na terenie Europy.
  • Zestaw RUO, wersja advanced  nr kat. Z-Path-2019-nCoV (150 reakcji)
  • Zestaw RUO, wersja standard nr kat. Z-Path-2019-nCoV-std (150 reakcji)
  Zestaw Z-Path-COVID-19-CE IVD z dniem 07 kwietnia otrzymały akredytację WHO do użytku w czasie epidemii COVID-19.  Dokumentacja
  COVID-19, coronavirus, koronawirus, test koronawirus,
   

  Zestaw real time RT-PCR virellaSARS-CoV-2 seqc do detekcji SARS-CoV-2

  Zestaw virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR to test przesiewowy do detekcji RNA nowego rodzaju koronawirusa SARS-CoV-2 oraz innych betakoronawirusów (np. MERS-CoV, SARS-CoV) pochodzących wyizolowanego z materiału biologicznego.
  G01128, G01128-96, G01128-384

  SARS-CoV-2 Confirm – detekcja RNA wirusów SARS-CoV w rekacji RT-qPCR

  Produkt przeznaczony do wykrywania RNA nowego koronawirsa SARS-CoV-2 (COVID-19) za pomocą RT-qPCR, które wywołują nowy zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) W połączeniu z jednoetapowym uniweralnym dla reakcji RT-PCT master mixem ConviFlex™ RT-Taq Mix, ten system starterów oraz sond pozwala na jakościową detekcję nowego koronawirsa SARS-CoV-2 (COVID-19) w wizolowanych próbkach RNA. Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.
  171, 171-02-1100, 171-02-0100

  CoV Screen – detekcja RNA wirusów SARS-CoV w rekacji RT-qPCR

  Produkt przeznaczony do wykrywania RNA koronawirusów za pomocą RT-qPCR, które wywołują zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV) W połączeniu z jednoetapowym uniweralnym dla reakcji RT-PCT master mixem ConviFlex™ RT-Taq Mix, ten system starterów oraz sond pozwala na jakościową detekcję koronawirusów w wizolowanych próbkach RNA. Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.
  171, 171-01-1100, 171-01-0100

  ConviFlex RT-Taq Mix – liofilizowana jednoetapowa mieszanka enzymów do transkrypcji i amplifikacji RNA

  Uniwersalny jednoetapowy mix dla reakcji RT-PCR

  Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.

  192, 192-xxxx, 192-1025, 192-1100, 192-1250

  EXTRACTME VIRAL RNA KIT

  EXTRACTME VIRAL RNA KIT (EM39)

  Zestaw EXTRACTME VIRAL RNA KIT  przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej jakości wirusowego RNA z wymazów. Zestaw został specjalnie zaprojektowany do izolowania wirusowego kwasu rybonukleinowego z różnych wirusów RNA, takich jak SARS-CoV-2 (wirusa wywołującego COVID-19). Protokół izolacji i skład buforu zostały zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności izolacji oraz czystości RNA.
  EM39, EM39-010, EM39-050, EM39-250

  ExtractNow™ Virus RNA Kit – zestaw do kolumnowej izolacji wirusowego RNA

  Zestaw ExtractNow™ Virus RNA kit przeznaczony jest do izolacji wirusowego RNA z wymazów (np. wymazów z dróg oddechowych, takich jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej i gardła). Kit  do ręcznej ekstrakcji z wykorzystaniem kolumienek spinowych.Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.
  611, 611-xxxx, 611-1010, 611-1050, 611-1250, 611-2250

  EXTRACTME TOTAL RNA PLUS KIT (EM11.1)

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA PLUS przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej czystości całkowitego RNA z tkanek (świeżej lub mrożonej) oraz linii komórkowych. Zestaw dodatkowo zawiera probówki z kulkami do homogenizacji.
  EM11.1, EM11.1-010, EM11.1-050, EM11.1-250

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT KIT (EM26.1) – NOWA WERSJA

  The EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT KIT is designed for a rapid and efficient purification of DNA fragments after enzymatic reactions and directly from agarose gels (standard and low-melting point agarose gels run in either a TAE or TBE buffer). It efficiently removes nucleases, enzyme inhibitors, detergents, restriction enzymes, polymerases, divalent ions, agarose, ethidium bromide and other contaminants. The purified DNA can be used in common downstream applications. The kit enables the purification of DNA fragments from 50 bp to 20 kb, as well as plasmid and genomic DNA. However purification of fragments smaller than 100 bp and larger than 10 kb will result in decreased recovery rates. The purification protocol and buffer formulations were optimized for high yields and purity of DNA. The product is intended for research use only.
  EM26.1, EM26.1-010, EM26.1-10, EM26.1-050, EM26.1-250

  EXTRACTME TOTAL RNA KIT (EM09.1)

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji RNA o wysokiej czystości z tkanki (świeżej lub mrożonej) oraz linii komórkowych. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości izolowanego RNA.
  EM09.1, EM09.1-010, EM09.1-050, EM09.1-250

  EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT (EM08.1) – NOWA WERSJA

  Zestaw EXTRACTME DNA GEL–OUT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji fragmentów DNA bezpośrednio z żeli agarozowych (ze standardowej lub niskotopliwej agarozy w buforze TAE lub TBE). Podczas procesu ekstrakcji usunięte zostają agaroza, bromek etydyny oraz inne zanieczyszczenia obecne w próbce. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA o wielkościach od 50 pz do 20 kpz, a także genomowego i plazmidowego DNA. Izolacja cząsteczek DNA mniejszych od 100 pz oraz większych od 10 kpz zachodzi jednak z obniżoną wydajnością. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiego odzysku, jak i czystości izolowanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych.
  EM08.1, EM08.1-010, EM08.1-10, EM08.1-050, EM08.1-250

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP KIT (EM07.1) – NOWA WERSJA

  Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP przeznaczony jest do szybkiego i wydajnegoo czyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych. Oczyszczone DNA wolne jest od nukleaz, starterów, inhibitorów, enzymów, detergentów, polimeraz, enzymów restrykcyjnych, kationów dwuwartościowych, soli, oleju mineralnego itp., gwarantując wysoką użyteczność w technikach biologii molekularnej. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA o wielkościach od 50 pz do 20 000 pz, a także genomowego i plazmidowego DNA. Startery pozostałe po reakcji PCR są skutecznie eliminowane, natomiast małe fragmenty DNA są wiązane i oczyszczane z wysoką wydajnością. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiego odzysku, jak i czystości oczyszczanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych
  EM07.1, EM07.1-010, EM07.1-050, EM07.1-250