Blue Prestained Protein Marker (10–180 kDa)

  A model of proteins’ molecular weight for Blue Prestained Protein Marker is a mixture of carefully selected 10 stained, proteins within a wide range of masses (10 –180 kDa). Proteins, the marker consists of, are covalently bonded with the blue dye. Two reference fragments are (25 kDa and 72 kDa) more intense during SDS-PAGE electrophoresis (buffer Tris-Glycine). The Marker is ready to use and does not require any additional prepartions before it is transferred to the wells in a polyacrylamide gel.
  PM32-500

  3-Colour Prestained Protein Marker II (10–180 kDa)

  A model of proteins’ molecular weight for 3-Color Prestained Protein Marker II is a mixture of carefully selected 10 stained, proteins within a wide range of masses (10 –180 kDa). Proteins, the marker consists of, are covalently bonded with colored dyes: green (25 kDa), red (75 kDa), and blue 10, 15, 35, 45, 60, 100, 140, 180 kDa). The Marker is ready to use and does not require any additional prepartions before it is transferred to the wells in a polyacrylamide gel.
  PM31-500

  3-Colour Prestained Protein Marker (10–245 kDa)

  Wzorzec masy molekularnej białek 3-Color Prestained Protein Marker jest mieszaniną precyzyjnie dobranych 12 wybarwionych białek w szerokim zakresie mas 11 - 245 kDa. Białka wchodzące w skład markera są kowalentnie związane z kolorowymi barwnikami (zielonym: 25 kDa, czerwonym: 75 kDa, niebieskim: 11, 17, 20, 35, 48, 63, 100, 135, 180, 245 kDa).
  PM30-500

  Roztwór do nanoszenia DNA – ORANGE (6x) (AG17)

  Roztwór do nanoszenia próbek DNA na żele agarozowe i poliakrylamidowe, sześciokrotnie stężony (np. do 20 µl roztworu DNA należy dodać 4 µl roztworu barwnika). Ficoll® 400 wchodzący w skład roztworu do nanoszenia powoduje obciążenie cząsteczek DNA, dzięki czemu próbka szybko dyfunduje na dno studzienki w żelu agarozowym lub poliakrylamidowym.
  AG17

  Roztwór do nanoszenia DNA – GREEN (6x) (AG18)

  Roztwór do nanoszenia próbek DNA na żele agarozowe i poliakrylamidowe, sześciokrotnie stężony. Ficoll® 400 wchodzący w skład roztworu do nanoszenia powoduje obciążenie cząsteczek DNA, dzięki czemu próbka szybko dyfunduje na dno studzienki w żelu agarozowym lub poliakrylamidowym.
  AG18

  DNA Loading Buffers 6xBLUE (AG16)

  Roztwór do nanoszenia próbek DNA na żele agarozowe i poliakrylamidowe, sześciokrotnie stężony. Ficoll® 400 wchodzący w skład roztworu do nanoszenia powoduje obciążenie cząsteczek DNA, dzięki czemu próbka szybko dyfunduje na dno studzienki w żelu agarozowym lub poliakrylamidowym.
  AG16

  DNA Loading Buffers 6xVIOLET (AG15)

  Roztwór do nanoszenia DNA 6x VIOLET zawiera barwniki błękit bromofenolowy (migruje jak fragment DNA ~ 300 pz w 1% żelu agarozowym) oraz cyjanol ksylenu FF (migruje jak fragment DNA ~ 4000 pz 1% żelu agarozowym).
  AG15

  Marker DNA IDEAL II gotowy do użycia (MR25)

  Wzorzec masy molekularnej DNA specjalnie zaprojektowany do określania wielkości produktów PCR i innych fragmentów dwuniciowego DNA w zakresie od 700 do 9276 pz. Marker DNA IDEAL II jest starannie dobraną oczyszczoną mieszaniną produktów PCR o tępych końcach oraz lepko-zakończonych produktów trawienia enzymem restrykcyjnym, dzięki czemu otrzymujemy wyjątkowo przejrzysty wzór prążków. Marker DNA IDEAL II gotowy do użycia jest zmieszany z roztworem do nanoszenia DNA 6x GREEN.
  MR25

  M50pz DNA Ladder gotowy do użycia (MR201)

  Wzorzec masy molekularnej DNA specjalnie zaprojektowany do określania wielkości produktów PCR i innych fragmentów dwuniciowego DNA w zakresie od 50 do 1000 pz. Marker DNA M50pz jest starannie dobraną oczyszczoną mieszaniną produktów PCR o tępych końcach. Marker DNA 50pz gotowy do użycia jest zmieszany z roztworem do nanoszenia DNA 6x GREEN.
  MR201

  M600-1000 DNA Ladder gotowy do użycia (MR85)

  Wzorzec masy molekularnej DNA (marker, drabinka DNA) specjalnie zaprojektowany do określania wielkości produktów PCR i innych fragmentów dwuniciowego DNA w zakresie od 600 do 1000 pz.
  MR85

  M100-1000 DNA Ladder gotowy do użycia (MR65)

  Wzorzec masy molekularnej DNA specjalnie zaprojektowany do określania wielkości krótkich i średnich produktów PCR i fragmentów dsDNA w zakresie od 100 do 1000 pz. Marker DNA M100-1000 jest starannie dobraną mieszaniną oczyszczonych, tępo zakończonych produktów PCR, różniących się między sobą o 100 pz. Do każdego markera dołączony jest roztwór do nanoszenia DNA (6x GREEN).
  MR65

  M100-500 DNA Ladder gotowy do użycia (MR75)

  Wzorzec masy molekularnej DNA specjalnie zaprojektowany do określania wielkości krótkich produktów PCR i fragmentów dsDNA w zakresie od 100 do 500 pz. Idealny do analizy wysokoprocentowych żeli agarozowych (2-3%) i poliakrylamidowych (8-16%). M100-500 jest starannie dobraną mieszaniną oczyszczonych, tępo zakończonych produktów PCR, różniących się między sobą o 100 pz. Do każdego markera dołączony jest roztwór do nanoszenia DNA (6x GREEN).
  MR75