Izolacja DNA & RNA

Izolacja DNA & RNA

  Bacteria & Yeast DNA mini spin columns (EM02C)

  Mini spin columns with silica resin with 2 ml receiving tubes used in EM02, EM10 kits. Quantity: 50 pcs.

  Genomic DNA mini spin columns (EM13C)

  Mini spin columns with silica resin with 2 ml receiving tubes used in EM03, EM04, EM05, EM13 kits. Quantity: 50 pcs.

  Plasmid DNA mini spin columns (EM01C)

  Mini spin columns with silica resin with 2 ml receiving tubes used in EM01 kit. Quantity: 50 pcs.

  Gel-out mini spin columns (EM08C)

  Mini spin columns with silica resin with 2 ml receiving tubes used in EM08 and EM26 kits. Quantity: 50 pcs.

  DNA Clean-up mini spin columns (EM07.1C)

  Mini spin columns with silica resin with 2 ml receiving tubes used in EM07.1 kit. Quantity: 50 pcs.

  EXTRACTME RNA & DNA KIT (EM15)

  The EXTRACT ME RNA & DNA KIT is designed for a rapid, simultaneous isolation of high quality total RNA and genomic DNA from a single biological sample. Allows nucleic acids extraction from up to 30 mg of fresh or frozen tissue, and up to 107 cultured cells. It is ideal for studying transcriptome (RNA) and genome (DNA) in a single sample. The isolation protocols and buffer formulations were optimized for high isolation efficiency and purity of RNA and DNA. The product is intended for research use only.
  EM15, EM15-010, EM15-050, EM15-250

  Probówki z kulkami do homogenizacji

  Probówki z kulkami do homogenizacji (1,4 mm) (HPLM)

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA PLUS przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej czystości całkowitego RNA z tkanek (świeżej lub mrożonej) oraz linii komórkowych. Zestaw dodatkowo zawiera probówki z kulkami do homogenizacji.
  HPLM100, HPLM500

  EXTRACTME DNA TISSUE PLUS KIT (EM04)

  Zestaw EXTRACTME DNA TISSUE PLUS przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji DNA o wysokiej czystości z tkanek stałych (świeżych, mrożonych, utrwalonych w formalinie lub zatopionych w parafinie), płynów fizjologicznych, włosów, ogonów gryzoni, owadów oraz linii komórkowych. Zestaw zawiera dodatkowo probówki z kulkami do homogenizacji.
  EM04, EM04-010, EM04-050, EM04-250

  EXTRACTME TOTAL RNA MICRO SPIN KIT (EM31)

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA MICRO SPIN KIT jest przeznaczony do szybkiego i wydajnego oczyszczania wysokiej jakości RNA z tkanki świeżej lub zamrożonej (do 15 mg) i linii komórkowych (do 106) z wyjątkowo małą objętością elucji wynoszącą jedynie 5 μl.
  EM31, EM31-010, EM31-050, EM31-250

  EXTRAzol (EM30)

  Odczynnik do izolacji wysokiej jakości RNA z różnego rodzaju materiałów biologicznych, w tym tkanek zwierzęcych i roślinnych bogatych w polisacharydy i proteoglikany. Oczyszczone RNA może być przeznaczone w wielu aplikacjach downstream takich jak RT-PCR, hybrydyzacji czy translacji in vitro.
  EM30, EM30-100, EM30-200

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT MICRO SPIN KIT (EM28)

  Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP AND GEL-OUT MICRO SPIN przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych i bezpośrednio z żeli agarozowych z wyjątkowo małą objętością elucji wynoszącą jedynie 5 μl. Skutecznie usuwa nukleazy, inhibitory enzymów, detergenty, enzymy restrykcyjne, polimerazy, jony dwuwartościowe, agarozę, bromek etydyny i inne zanieczyszczenia. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA od 35 pz do 30 kpz (clean up) i od 100 pz do 30 kpz (gel-out), jak również plazmidu i genomowego DNA. Jednak oczyszczanie fragmentów mniejszych niż 50 pz i większych niż 10 kpz spowoduje zmniejszenie odzysku.
  EM28, EM28-010, EM28-050, EM28-250

  EXTRACTME RNA BACTERIA & YEAST KIT (EM25)

  Zestaw EXTRACTME RNA BACTERIA & YEAST KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji RNA o wysokiej czystości z hodowli drożdżowych lub kultur bakteryjnych oraz mrożonych osadów.
  EM25, EM25-010, EM25-050, EM25-250