Wycofane produkty

  DNA Clean-up mini spin columns (EM07.1C) – produkt wycofany

  Mini spin columns with silica resin with 2 ml receiving tubes used in EM07.1 kit. Quantity: 50 pcs.

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT KIT (EM26) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM26.1)

  The EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT KIT is designed for a rapid and efficient purification of DNA fragments after enzymatic reactions and directly from agarose gels (standard and low-melting point agarose gels run in either a TAE or TBE buffer). It efficiently removes nucleases, enzyme inhibitors, detergents, restriction enzymes, polymerases, divalent ions, agarose, ethidium bromide and other contaminants. The purified DNA can be used in common downstream applications. The kit enables the purification of DNA fragments from 50 bp to 30 kb, as well as plasmid and genomic DNA. However purification of fragments smaller than 100 bp and larger than 10 kb will result in decreased recovery rates. The purification protocol and buffer formulations were optimized for high yields and purity of DNA. The product is intended for research use only.
  EM26, EM26-010, EM26-10, EM26-050, EM26-250

  GEL-OUT KIT

  EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT (EM08) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM08.1)

  Zestaw EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji fragmentów DNA bezpośrednio z żeli agarozowych (ze standardowej lub niskotopliwej agarozy w buforze TAE lub TBE). Podczas procesu ekstrakcji usunięte zostają agaroza, bromek etydyny oraz inne zanieczyszczenia obecne w próbce. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA o wielkościach od 50 pz do 30 kpz, a także genomowego i plazmidowego DNA. Izolacja cząsteczek DNA mniejszych od 100 pz oraz większych od 10 kpz zachodzi jednak z obniżoną wydajnością. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiego odzysku, jak i czystości izolowanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych.
  EM08, EM08-010, EM08-10, EM08-050, EM08-250

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP KIT (EM07) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM07.1)

  Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP przeznaczony jest do szybkiego i wydajnego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych. Oczyszczone DNA wolne jest od nukleaz, inhibitorów enzymów, detergentów, polimeraz, enzymów restrykcyjnych, kationów dwuwartościowych, soli itp., gwarantując wysoką użyteczność w technikach biologii molekularnej. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA o wielkościach od 50 pz do 30.000 pz, a także genomowego i plazmidowego DNA. Ekstrakcja cząsteczek DNA mniejszych od 100 pz oraz większych od 10.000 pz zachodzi jednak z obniżoną wydajnością. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiego odzysku, jak i czystości oczyszczanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych.
  EM07.1, EM07.1-010, EM07.1-050, EM07.1-250

  AMPLIFYME Probe One-Step Universal RT-qPCR Mix (AM09) -PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (AM09.1)

  Ready-to-use, 2x concentrated Mix contains all ingredients necessary for Real-Time PCR based on probe detection technology: hot-start Taq polymerase, dNTPs, specially developed buffer, stabilizers and enhancers.
  AM09, AM09-100, AM09-500

  AMPLIFYME Probe One-Step No-ROX RT-qPCR Mix (AM08) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (AM08.1)

  Ready-to-use, 2x concentrated Mix contains all ingredients necessary for Real-Time PCR based on probe detection technology: hot-start Taq polymerase, dNTPs, specially developed buffer, stabilizers and enhancers.
  AM08, AM08-100, AM08-500

  AMPLIFYME SG One-Step Universal RT-qPCR Mix (AM07) -produkt wycofany

  Ready-to-use, 2x concentrated Mix contains all ingredients necessary for Real-Time PCR based on intercalating dsDNA binding dye chemistry: hot-start Taq polymerase, dNTPs, specially developed buffer, stabilizers and enhancers.
  AM07, AM07-100, AM07-500

  AMPLIFYME SG One-Step No-ROX RT-qPCR Mix (AM06) – produkt wycofany

  Ready-to-use, 2x concentrated Mix contains all ingredients necessary for Real-Time PCR based on intercalating dsDNA binding dye chemistry: hot-start Taq polymerase, dNTPs, specially developed buffer, stabilizers and enhancers.
  AM06, AM06-100, AM06-500

  Lipaza L1 (EN54) – Produkt wycofany

  Lipaza L1 to enzym, którego gen został wyizolowany z zimnolubnego szczepu Pseudomonas sp. Lipaza L1 jest enzymem o wysokiej aktywności lipolitycznej w zakresie temp. 20-50 °C, w zakresie pH=8,5-9,5 oraz wysokiej kompatybilności z wieloma rodzajami detergentów.
  EN55, EN55-005, EN55-050

  Lipaza L2 (EN55) – Produkt wycofany

  Lipaza L2 to enzym, którego gen został wyizolowany z zimnolubnego szczepu Pseudomonas sp. Lipaza L2 jest enzymem o wysokiej aktywności lipolitycznej w zakresie temp. 20 – 50°C, w zakresie pH=8,5 – 9,5 oraz wysokiej kompatybilności z wieloma rodzajami detergentów.
  EN55, EN55-005, EN55-050

  Izomeraza L-arabinozowa (EN53)

  Izomeraza L-arabinozowa pochodzi z psychrotrofowej bakterii Arthrobacter sp. 22c wyizolowanej z próbek ziemi arktycznej.

  Rekombinantowy enzym katalizuje reakcje izomeryzacji L-arabinozy do L-rybulozy oraz D-galaktozy do D-tagatozy.

  EN53, EN53-001, EN53-005

  β-D-galaktozydaza S3 (EN51)

  β-D-galaktozydaza S3 to zaadaptowany do zimna enzym pochodzący z psychrotrofowej bakterii Arthrobacter sp. S3 wyizolowanej z próbek ziemi arktycznej. Katalizuje on reakcję hydrolizy laktozy do D-glukozy oraz D-galaktozy.

  Rekombinantowy enzym jest produkowany w prokariotycznym systemie ekspresyjnym Escherichia coli. β-D-galaktozydaza S3 charakteryzuję się wysoką aktywnością w niskich temperaturach w warunkach neutralnego pH.

  EN51, EN51-010, EN51-050