Wycofane odczynniki do biologii molekularnej

  EXTRACTME TOTAL RNA PLUS KIT (EM11.1) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM11.2)

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA PLUS przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej czystości całkowitego RNA z tkanek (świeżej lub mrożonej) oraz linii komórkowych. Zestaw dodatkowo zawiera probówki z kulkami do homogenizacji.
  EM11.1, EM11.1-010, EM11.1-050, EM11.1-250

  EXTRACTME TOTAL RNA KIT (EM09.1) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM09.2)

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji RNA o wysokiej czystości z tkanki (świeżej lub mrożonej) oraz linii komórkowych. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości izolowanego RNA.
  EM09.1, EM09.1-010, EM09.1-050, EM09.1-250

  EXTRACTME TOTAL RNA PLUS KIT (EM11.2) – produkt wycofany

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA PLUS przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej czystości całkowitego RNA z tkanek (świeżej lub mrożonej) oraz linii komórkowych. Zestaw dodatkowo zawiera probówki z kulkami do homogenizacji.
  EM11.1, EM11.1-010, EM11.1-050, EM11.1-250, EM11.2, EM11.2-010, EM11.2-050, EM11.2-250

  EXTRACTME RNA BACTERIA & YEAST KIT (EM25.1) -produkt wycofany

  Zestaw EXTRACTME RNA BACTERIA & YEAST KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji RNA o wysokiej czystości z hodowli drożdżowych lub kultur bakteryjnych oraz mrożonych osadów.
  EM25, EM25-010, EM25-050, EM25-250, EM25.1, EM25.1-010, EM25.1-050, EM25.1-250

  EasyGenotyping ITS-PCR DY62

  EasyGenotyping ITS PCR – genotypowanie szczepów bakteryjnych metodą rybotypowania (DY62) – produkt wycofany

  Zestaw EasyGenotyping ITS PCR (DY62)  ma na celu zapoznać studentów z metodami Rybotypowania. Różnicowanie mikroorganizmów opiera się często na genach kodujących rybosomalny RNA (rRNA) małej i dużej podjednostki rybosomu. Geny te, ułożone w operon rrn są charakterystyczne dla wszystkich organizmów bakteryjnych. Między sekwencjami odpowiedzialnymi za syntezę podjednostek rybosomalnych 16S, 23S i 5S rRNA występują regiony polimorficzne o zróżnicowanej wielkości i sekwencji. Stanowią one  doskonały cel molekularny wykorzystywany w badaniach filogenetycznych. Celem ćwiczenia jest wykorzystanie rybotypowania do różnicowania międzygatunkowego i wewnątrzgatunkowego dostarczonych szczepów bakteryjnych (DNA 6 różnych gatunków, po 4 izolaty dla każdego gatunku).  
  EasyGenotyping PCR-RFLP DY87

  EasyGenotyping PCR-RFLP S. aureus – genotypowanie metodą PCR-RFLP (DY87) – produkt wycofany

  Zestaw EasyGenotyping PCR-RFLP (DY87) ma na celu zapoznać studentów z techniką PCR-RFLP. Znajduje ona wykorzystanie w różnicowaniu wewnątrz jak i międzygatunkowym szczepów bakteryjnych i grzybowych. Jest to metoda dwuetapowa. W pierwszym etapie przeprowadza się amplifikację określonego rejonu genomu, uzyskując produkt o określonej wielkości. W kolejnym etapie trawiony jest on przy pomocy jednego lub kilku enzymów restrykcyjnych. W wyniku reakcji trawienia uzyskuje się profil restrykcyjny charakterystyczny dla danego izolatu, umożliwiający przyporządkowanie go do określonego gatunku lub grupy genotypowej. Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie typowania genetycznego dostarczonych próbek DNA szczepów Staphylococcus aureus i przyporządkowanie ich do poszczególnych genomogatunków.  
  EasyPCR HIV_ DY25

  EasyPCR HIV – wykrywanie oporności na HIV przy użyciu PCR (+ izolacja DNA) (DY25) – produkt wycofany

  Zestaw EasyPCR HIV +izolacja DNA (DY25)  umożliwia izolację genomowego DNA oraz przeprowadzenie reakcji PCR na wyizolowanych matrycach w celu wykrycia mutacji w genie ccr5 nadającej oporność na wirusa HIV u ludzi. Detekcja oparta jest na amplifikacji fragmentu DNA genu ccr5: - o wielkości 220 pz - u homozygot bez mutacji - o wielkości 188 pz - u homozygot z mutacją - o wielkościach 220 oraz 188 pz - u heterozygot z mutacją
  EasyPCR HIV DY25A

  EasyPCR HIV – wykrywanie oporności na HIV przy użyciu PCR (DY25A) – produkt wycofany

  Zestaw EasyPCR HIV (DY25A) umożliwia przeprowadzenie reakcji PCR na dołączonych do zestawu próbkach w celu wykrycia mutacji w genie ccr5 nadającej oporność na wirusa HIV u ludzi. Detekcja oparta jest na amplifikacji fragmentu DNA genu ccr5: - o wielkości 220 pz - u homozygot bez mutacji - o wielkości 188 pz - u homozygot z mutacją - o wielkościach 220 oraz 188 pz - u heterozygot z mutacją
  EasyPCR XY izolacja DNA DY10

  EasyPCR XY – oznaczanie płci człowieka przy pomocy PCR (+ izolacja DNA) (DY10) – produkt wycofany

  Zestaw EasyPCR XY +izolacja DNA (DY10)  ćwiczenia jest przeprowadzenie izolacji genomowego DNA oraz przeprowadzenie reakcji PCR na wyizolowanych matrycach w celu oznaczenia płci badanego DNA. Procedura oparta jest na amplifikacji fragmentu ludzkiego genu amelogeniny. Gen ten jest krótszy na chromosomie Y o 189 pz w porównaniu z chromosomem X, co umożliwia określenie płci człowieka przy użyciu techniki PCR. Produkty PCR: u mężczyzny - 977 i 788 pz, u kobiety - 977 pz.
  EasyPCR XY DY10A

  EasyPCR XY – oznaczanie płci człowieka przy użyciu PCR (DY10A) – produkt wycofany

   Zestaw EasyPCR XY umożliwia przeprowadzenie reakcji PCR na dołączonych do zestawu matrycach w celu oznaczenia płci badanego DNA. Procedura oparta jest na amplifikacji fragmentu ludzkiego genu amelogeniny. Gen ten jest krótszy na chromosomie Y o 189 pz w porównaniu z chromosomem X, co umożliwia określenie płci człowieka przy użyciu techniki PCR. Produkty PCR: u mężczyzny - 977 i 788 pz, u kobiety - 977 pz.

  miRNA mini spin columns (EM12C) -produkt wycofany

  Mini spin columns with silica resin with 2 ml receiving tubes used in EM12 kit. Quantity: 50 pcs

  Total RNA mini spin columns (EM09.1C) -produkt wycofany

  Mini spin columns with silica resin with 2 ml receiving tubes used in EM09.1, EM11.1, EM15 kits. Quantity: 50 pcs