Wycofane odczynniki do biologii molekularnej

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP KIT (EM07) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM07.1)

  Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP przeznaczony jest do szybkiego i wydajnego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych. Oczyszczone DNA wolne jest od nukleaz, inhibitorów enzymów, detergentów, polimeraz, enzymów restrykcyjnych, kationów dwuwartościowych, soli itp., gwarantując wysoką użyteczność w technikach biologii molekularnej. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA o wielkościach od 50 pz do 30.000 pz, a także genomowego i plazmidowego DNA. Ekstrakcja cząsteczek DNA mniejszych od 100 pz oraz większych od 10.000 pz zachodzi jednak z obniżoną wydajnością. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiego odzysku, jak i czystości oczyszczanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych.
  EM07.1, EM07.1-010, EM07.1-050, EM07.1-250

  AMPLIFYME Probe One-Step Universal RT-qPCR Mix (AM09) -PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (AM09.1)

  Ready-to-use, 2x concentrated Mix contains all ingredients necessary for Real-Time PCR based on probe detection technology: hot-start Taq polymerase, dNTPs, specially developed buffer, stabilizers and enhancers.
  AM09, AM09-100, AM09-500

  AMPLIFYME Probe One-Step No-ROX RT-qPCR Mix (AM08) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (AM08.1)

  Ready-to-use, 2x concentrated Mix contains all ingredients necessary for Real-Time PCR based on probe detection technology: hot-start Taq polymerase, dNTPs, specially developed buffer, stabilizers and enhancers.
  AM08, AM08-100, AM08-500

  AMPLIFYME SG One-Step Universal RT-qPCR Mix (AM07) -produkt wycofany

  Ready-to-use, 2x concentrated Mix contains all ingredients necessary for Real-Time PCR based on intercalating dsDNA binding dye chemistry: hot-start Taq polymerase, dNTPs, specially developed buffer, stabilizers and enhancers.
  AM07, AM07-100, AM07-500

  AMPLIFYME SG One-Step No-ROX RT-qPCR Mix (AM06) – produkt wycofany

  Ready-to-use, 2x concentrated Mix contains all ingredients necessary for Real-Time PCR based on intercalating dsDNA binding dye chemistry: hot-start Taq polymerase, dNTPs, specially developed buffer, stabilizers and enhancers.
  AM06, AM06-100, AM06-500

  RIBOPROTECT Hu-Mut Inhibitor RNaz (RT36) – produkt wycofany

  The RIBOPROTECT Hu-Mut is a genetically modified human placental RNase inhibitor expressed in Escherichia coli. The RIBOPROTECT Hu-Mut has significantly improved resistance to oxidation compared to the wild type human and porcine RNase inhibitors, and is stable at low DTT concentrations. It inhibits ribonuclease (RNase) activity of common eukaryotic enzymes such as RNase A, RNase B, RNase C by non-covalent binding in a 1:1 ratio. RIBOPROTECT Hu-Mut is compatible with DNA Polymerases and AMV or M-MuLV Reverse Transcriptases.
  RT36, RT36-020, RT36-100

  Probówki z kulkami do homogenizacji

  Probówki z kulkami do homogenizacji (1,4 mm) (HPLM) – Produkt wycofany

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA PLUS przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej czystości całkowitego RNA z tkanek (świeżej lub mrożonej) oraz linii komórkowych. Zestaw dodatkowo zawiera probówki z kulkami do homogenizacji.
  HPLM100, HPLM500

  EXTRACTME DNA TISSUE PLUS KIT (EM04) – produkt wycofany

  Zestaw EXTRACTME DNA TISSUE PLUS przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji DNA o wysokiej czystości z tkanek stałych (świeżych, mrożonych, utrwalonych w formalinie lub zatopionych w parafinie), płynów fizjologicznych, włosów, ogonów gryzoni, owadów oraz linii komórkowych. Zestaw zawiera dodatkowo probówki z kulkami do homogenizacji.
  EM04, EM04-010, EM04-050, EM04-250

  5x GC-Additive (RP516) – produkt wycofany

  5x GC-Additive jest skutecznym narzędziem dla układów amplifikacyjnych o niskiej specyficzności uzyskiwanych produktów PCR. Ten specjalny bufor wpływa na temperaturę topnienia DNA. Zastosowanie 5x GC-Additive umożliwia amplifikację specyficznych produktów na matrycach bogatych w pary GC. Zastosowanie tego dodatku poprawia wydajność amplifikacji, wpływając na zmianę temperatury topnienia matryc bogatych w struktury drugorzędowe i umożliwiając wiązanie się starterów w odpowiednich rejonach matrycy.
  RP516, RP517

  2x PCR Hypernova-RED PCR Master Mix (RP85) – produkt wycofany

  PCR Hypernova jest 2x stężoną, gotową do użycia mieszaniną do reakcji PCR, pozwalającą na przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w wygodny i szybki sposób. PCR Hypernova zawiera bufor do reakcji PCR, chlorek magnezu, dNTPs oraz termostabilną polimerazę DNA Pwo izolowaną z Pyrococcus woesei. Zastosowanie zestawu PCR Hypernova obniża ryzyko kontaminacji poprzez zmniejszenie liczby operacji związanych z pipetowaniem podczas przygotowania reakcji PCR.
  RP85, RP85-10

  dNTPs SET 100 mM (RP675) – produkt wycofany

  Deoksyrybonukleotydy są dostępne jako zestaw czterech oddzielnych buforowanych roztworów dNTP (dNTPs SET) oraz jako równomolowe mieszaniny ultraczystych 5’-trifosforanów deoksynukleozydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) gotowych do użycia w reakcjach PCR (dNTPs MIX). Dokładne zmieszanie czterech dNTP gwarantuje wysoką wydajność amplifikacji oraz zapobiega błędnemu przyłączaniu się dNTPs w syntetyzowanej nici DNA.
  RP675

  dNTPs SET 10 mM (RP665) – produkt wycofany

  Deoksyrybonukleotydy są dostępne jako zestaw czterech oddzielnych buforowanych roztworów dNTP (dNTPs SET) oraz jako równomolowe mieszaniny ultraczystych 5’-trifosforanów deoksynukleozydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) gotowych do użycia w reakcjach PCR (dNTPs MIX). Dokładne zmieszanie czterech dNTP gwarantuje wysoką wydajność amplifikacji oraz zapobiega błędnemu przyłączaniu się dNTPs w syntetyzowanej nici DNA.
  RP665