Stabilność mikrosomalna

Mikrosomy wątrobowe są powszechnie używane jako element badań ADME in vitro. Zawierają one różnorodne enzymy metabolizujące leki i wykorzystywane są do badań potencjału dla metabolizmu pierwszego przejścia leków podawanych doustnie. Mikrosomy dobierane są od różnych dawców aby zminimalizować zmienność pomiędzy partiami wynikającej ze zmienności osobniczej. W laboratoriach Blirt oferujemy badania z wykorzystaniem mikrosomów pochodzących od różnych gatunków w celu poznania różnic w metabolizmie leków.

 

Standardowy protokół badania stabilności mikrosomalnej:

Dostępne gatunkiCzłowiek, szczur, mysz, królik, pies, małpa
Stężenie badanego związku3 μM
Stężenie mikosomów0.5 mg/mL
Punkty czasowe0, 5, 15, 30, 45 min
Temperatura37oC
KofaktoryNADPH
KontrolePróba ślepa
Próba bez kofaktorów (tylko 45 min)
Próba pozytywna (2 związki)
Liczba powtórzeń3 próby/punkt czasowy dla badanego związku
1 próba/punkt czasowy dla kontroli
Metoda analitycznaLC-MS
Dane wynikoweProcent związku wyjściowego pozostałego po każdym z okresów inkubacjiWewnętrzny klirens
Czas półtrwania