Stabilność w hepatocytach

Hepatocyty są powszechnie używane w badaniach ADME in vitro i wymagają nienaruszonych układów komórkowych. Nienaruszone hepatocyty zawierają większość enzymów metabolizujących leki wymaganych do badań czterech kategorii transformacji ksenobiotycznych: hydrolizy, redukcji, utleniania i koniugacji. Badanie przeprowadzane jest z udziałem ludzkich komórek Hep2G. W laboratoriach Blirt przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem podstawowych kriokonserwowanych hepatocytów z różnych gatunków w celu zbadania różnic w metabolizmie.

 

Standardowy protokół badania stabilności w hepatocytach:

Układy testoweLudzkie komórki wątrobowe Hep2G, Człowiek, szczur, mysz, pies, małpa, świnia miniaturowa (kriokonserwowane hepatocyty)
Stężenie badanego związku3 µM
Punkty czasowe0, 5, 10, 20, 40 and 60 min
Temperatura37oC
KontrolePróba ślepa
Próba pozytywna (2 związki)
Liczba powtórzeń3 próby/punkt czasowy dla badanego związku1 próba/punkt czasowy dla kontroli
Metoda analitycznaLC-MS
Dane wynikoweProcent związku wyjściowego pozostałego po każdym z okresów inkubacji
Wewnętrzny klirens
Czas półtrwania