1. Analiza ilościowa i jakościowa

Firma BLIRT wykonuje badania w ramach procesu rozwoju i walidacji metod analitycznych oznaczenia tożsamości, zawartości oraz czystości substancji. Dzięki doświadczeniu pracowników oraz nowoczesnemu wyposażeniu Działu Analityki możliwe jest dobranie odpowiedniej techniki analitycznej dla szerokiej gamy substancji. Istnieje także możliwość powiększania skali procesu chromatograficznego w celu wydzielenia interesującej frakcji oraz obniżenia granicy oznaczalności metody. Analizy wykonywane są z zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu – lista.