2x PCR Hypernova-RED PCR Master Mix (RP85) – produkt wycofany

PCR Hypernova jest 2x stężoną, gotową do użycia mieszaniną do reakcji PCR, pozwalającą na przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w wygodny i szybki sposób. PCR Hypernova zawiera bufor do reakcji PCR, chlorek magnezu, dNTPs oraz termostabilną polimerazę DNA Pwo izolowaną z Pyrococcus woesei. Zastosowanie zestawu PCR Hypernova obniża ryzyko kontaminacji poprzez zmniejszenie liczby operacji związanych z pipetowaniem podczas przygotowania reakcji PCR.
RP85, RP85-10

Dostępne opcje:
SKU Reakcje
RP85-10 1000 reakcji Zapytaj o ofertę
RP85. 100 reakcji Zapytaj o ofertę

PCR Hypernova jest 2x stężoną, gotową do użycia mieszaniną do reakcji PCR, pozwalającą na przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w wygodny i szybki sposób. PCR Hypernova zawiera bufor do reakcji PCR, chlorek magnezu, dNTPs oraz termostabilną polimerazę DNA Pwo izolowaną z Pyrococcus woesei. Zastosowanie zestawu PCR Hypernova obniża ryzyko kontaminacji poprzez zmniejszenie liczby operacji związanych z pipetowaniem podczas przygotowania reakcji PCR.
Ponadto mieszanina zawiera bufor obciążający, co umożliwia naniesienie próbki na żel bezpośrednio po zakończonej amplifikacji.

  • Powtarzalna amplifikacja długich matryc
  • Multiplex PCR
  • Klonowanie, mutageneza ukierunkowana i inne metody, które wymagają wysokiej wierności
  • Amplifikacja regionów bogatych w GC

[product_files type=”brochure”]

[product_files type=”msds”]
[product_files type=”coa”]

    [references]

Sprawdź ofertę