Agaroza HR (AG42) – produkt wycofany

Agaroza HR Wysokorozdzielcza jest idealna do rozdziałów małych fragmentów kwasów nukleinowych w tym produktów PCR w zakresie wielkości 20 – 800 pz. Charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczością, dzięki czemu możliwe jest rozdzielenie fragmentów DNA różniących się zaledwie o 2% wielkości (np. można rozdzielić DNA o wielkości 150 pz od DNA o wielkości 153 pz). Jest bardzo dobrą alternatywą dla rozdziałów DNA w żelach poliakrylamidowych.
AG42, AG42-005, AG42-010

Dostępne opcje:
SKUWaga
AG41-050-1100gZapytaj o ofertę
AG42-00550gZapytaj o ofertę

Agaroza HR Wysokorozdzielcza jest idealna do rozdziałów małych fragmentów kwasów nukleinowych w tym produktów PCR w zakresie wielkości 20 – 800 pz. Charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczością, dzięki czemu możliwe jest rozdzielenie fragmentów DNA różniących się zaledwie o 2% wielkości (np. można rozdzielić DNA o wielkości 150 pz od DNA o wielkości 153 pz). Jest bardzo dobrą alternatywą dla rozdziałów DNA w żelach poliakrylamidowych.
Ponadto Agaroza HR Wysokorozdzielcza wykazuje doskonałą przejrzystość żeli nawet przy stężeniu 5%. Temperatury topnienia i żelowania tej agarozy mają niższe wartości w porównaniu do Agarozy LE Standard oraz wyższe od Agarozy LM niskotopliwej.

  • Konwencjonalna i preparatywna elektroforeza krótkich fragmentów DNA i RNA
  • Rozdział produktów PCR
  • Oczyszczanie DNA z żelu agarozowego do dalszych technik biologii molekularnej
  • Metody takie jak AFLP (Amplified Fragment Length Polymorhisms), STR (Short Tandem Repeats) oraz analiza powtórzeń tri- lub tetranukleotydowych

Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - Manual

Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - MSDS


Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - CoA L.826672

Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - CoA L. 795673

Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - CoA L. 815873

Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - CoA L. 825973

Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - CoA L.766272

Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - CoA L.766272

Agaroza HR (AG42) - produkt wycofany - CoA L. 836771