dNTPs SET 100 mM (RP675) – produkt wycofany

Deoksyrybonukleotydy są dostępne jako zestaw czterech oddzielnych buforowanych roztworów dNTP (dNTPs SET) oraz jako równomolowe mieszaniny ultraczystych 5’-trifosforanów deoksynukleozydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) gotowych do użycia w reakcjach PCR (dNTPs MIX). Dokładne zmieszanie czterech dNTP gwarantuje wysoką wydajność amplifikacji oraz zapobiega błędnemu przyłączaniu się dNTPs w syntetyzowanej nici DNA.
RP675

Dostępne opcje:
SKUObjętość
RP675-254 x 250 µlZapytaj o ofertę
RP675.14 x 1 mlZapytaj o ofertę

Deoksyrybonukleotydy są dostępne jako zestaw czterech oddzielnych buforowanych roztworów dNTP (dNTPs SET) oraz jako równomolowe mieszaniny ultraczystych 5’-trifosforanów deoksynukleozydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) gotowych do użycia w reakcjach PCR (dNTPs MIX). Dokładne zmieszanie czterech dNTP gwarantuje wysoką wydajność amplifikacji oraz zapobiega błędnemu przyłączaniu się dNTPs w syntetyzowanej nici DNA.
Deoksyrybonukleotydy są kluczowymi składnikami reakcji amplifikacji, a ich chemiczna czystość ma bardzo duży wpływ na wyniki reakcji PCR, RT-PCR oraz Real-Time PCR. Dostarczane są w postaci wodnych roztworów soli litowych (pH 7,5), co zapewnia przedłużoną trwałość oraz odporność na powtarzające się cykle rozmrażania i zamrażania.

  • end-point PCR, long range PCR, Real-time PCR, RT-PCR
  • synteza cDNA
  • wydłużanie starterów
  • sekwencjonowanie i znakowanie DNA

dNTPs SET 100 mM (RP675) - produkt wycofany - Manual

dNTPs SET 100 mM (RP675) - produkt wycofany - MSDS