EasyGenotyping ITS PCR – genotypowanie szczepów bakteryjnych metodą rybotypowania (DY62) – produkt wycofany

Zestaw EasyGenotyping ITS PCR (DY62)  ma na celu zapoznać studentów z metodami Rybotypowania. Różnicowanie mikroorganizmów opiera się często na genach kodujących rybosomalny RNA (rRNA) małej i dużej podjednostki rybosomu. Geny te, ułożone w operon rrn są charakterystyczne dla wszystkich organizmów bakteryjnych. Między sekwencjami odpowiedzialnymi za syntezę podjednostek rybosomalnych 16S, 23S i 5S rRNA występują regiony polimorficzne o zróżnicowanej wielkości i sekwencji. Stanowią one  doskonały cel molekularny wykorzystywany w badaniach filogenetycznych. Celem ćwiczenia jest wykorzystanie rybotypowania do różnicowania międzygatunkowego i wewnątrzgatunkowego dostarczonych szczepów bakteryjnych (DNA 6 różnych gatunków, po 4 izolaty dla każdego gatunku).  
Dostępne opcje:
SKUĆwiczenia
EasyGenotyping ITS-PCR DY62DY62.1 ćwiczenieZapytaj o ofertę
EasyGenotyping ITS-PCR DY62DY6255 ćwiczeńZapytaj o ofertę

Zawartość zestawu EasyGenotyping ITS PCR (1 ćwiczenie DY62)

6 kompletów odczynników do reakcji PCR:

 

– 6 probówek zawierających 10x bufor do reakcji PCR (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z roztworem MgCl2 (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z gotową do użycia mieszaniną dNTPs 8 mM (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek ze starterem L1 (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek ze starterem G1 (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z wodą do PCR

– 6 probówek z termostabilną polimerazą (każda na 10 reakcji)

– 18 probówek zawierających wyizolowane genomowe DNA 6 różnych gatunków bakterii (po 3 izolaty/gatunek), przeznaczonych do różnicowania metodą rybotypowania (każda na 3 reakcje)

Ponadto:

– rotokoły laboratoryjne (7 szt., w tym jeden z dodatkowymi informacjami dla prowadzącego)

– rękawiczki nitrylowe (6 par o rozmiarach S, M, L)

– agaroza (5 g)

– bufor do elektroforezy – 50x TAE (50 ml)

– bromek etydyny – 1 mg/ml (100 µl)

– wzorzec masy cząsteczkowej DNA – M100-1000 ready-to-use (10 ścieżek  elektroforetycznych)

– bufor do nanoszenia DNA na żel – 6x GREEN (0,5 ml)

CEL: Zestaw ma na celu zapoznać studentów z metodami Rybotypowania. Różnicowanie mikroorganizmów opiera się często na genach kodujących rybosomalny RNA (rRNA) małej i dużej podjednostki rybosomu. Geny te, ułożone w operon rrn są charakterystyczne dla wszystkich organizmów bakteryjnych. Między sekwencjami odpowiedzialnymi za syntezę podjednostek rybosomalnych 16S, 23S i 5S rRNA występują regiony polimorficzne o zróżnicowanej wielkości i sekwencji. Stanowią one  doskonały cel molekularny wykorzystywany w badaniach filogenetycznych. Celem ćwiczenia jest wykorzystanie rybotypowania do różnicowania międzygatunkowego i wewnątrzgatunkowego dostarczonych szczepów bakteryjnych (DNA 6 różnych gatunków, po 4 izolaty dla każdego gatunku).

 

Zestaw pozwala na przeprowadzenie ćwiczenia podczas dwóch zajęć laboratoryjnych (I – przygotowanie r-cji PCR – 1,5-2 h, II – elektroforeza – 2 h). Sugerujemy przeprowadzenie ćwiczenia laboratoryjnego w sześciu dwuosobowych grupach studenckich.