EasyGenotyping PCR-RFLP S. aureus – genotypowanie metodą PCR-RFLP (DY87) – produkt wycofany

Zestaw EasyGenotyping PCR-RFLP (DY87) ma na celu zapoznać studentów z techniką PCR-RFLP. Znajduje ona wykorzystanie w różnicowaniu wewnątrz jak i międzygatunkowym szczepów bakteryjnych i grzybowych. Jest to metoda dwuetapowa. W pierwszym etapie przeprowadza się amplifikację określonego rejonu genomu, uzyskując produkt o określonej wielkości. W kolejnym etapie trawiony jest on przy pomocy jednego lub kilku enzymów restrykcyjnych. W wyniku reakcji trawienia uzyskuje się profil restrykcyjny charakterystyczny dla danego izolatu, umożliwiający przyporządkowanie go do określonego gatunku lub grupy genotypowej. Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie typowania genetycznego dostarczonych próbek DNA szczepów Staphylococcus aureus i przyporządkowanie ich do poszczególnych genomogatunków.  
Dostępne opcje:
SKUĆwiczenia
EasyGenotyping PCR-RFLP DY87DY87.1 ćwiczenieZapytaj o ofertę
EasyGenotyping PCR-RFLP DY87DY8755 ćwiczeńZapytaj o ofertę

Zawartość zestawu EasyGenotyping PCR-RFLP S. aureus (1 ćwiczenie, DY87)

6 kompletów odczynników do reakcji PCR:

 

– 6 probówek zawierających 10x bufor do reakcji PCR (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z roztworem MgCl2 (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z gotową do użycia mieszaniną dNTPs (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek ze starterem FORWARD (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek ze starterem REVERSE (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z wodą do PCR

– 6 probówek z termostabilną polimerazą DNA (każda na 10 reakcji)

– 12 probówek zawierających wyizolowane DNA 12 izolatów Staphylococcus aureus,

przeznaczonych do analizy metodą PCR-RFLP (każda na 3 reakcje)

 

6 kompletów odczynników do reakcji trawienia:

 

– 6 probówek z mieszaniną do trawienia (każda na 12 reakcji)

– 1 probówka z enzymem restrykcyjnym (na 12 reakcji)

Ponadto:

– protokoły laboratoryjne (7 szt., w tym jeden z dodatkowymi informacjami dla prowadzącego)

– rękawiczki nitrylowe (6 par o rozmiarach S, M, L)

– agaroza (5 g)

– bufor do elektroforezy – 50x TAE (50 ml)

– bromek etydyny – 1 mg/ml (100 µl)

– wzorzec masy cząsteczkowej DNA – M100-1000 ready-to-use (10 ścieżek elektroforetycznych)

– bufor do nanoszenia DNA na żel – 6x GREEN (0,5 ml)

CEL: Zestaw ma na celu zapoznać studentów z techniką PCR-RFLP. Znajduje ona wykorzystanie w różnicowaniu wewnątrz jak i międzygatunkowym szczepów bakteryjnych i grzybowych. Jest to metoda dwuetapowa. W pierwszym etapie przeprowadza się amplifikację określonego rejonu genomu, uzyskując produkt o określonej wielkości. W kolejnym etapie trawiony jest on przy pomocy jednego lub kilku enzymów restrykcyjnych. W wyniku reakcji trawienia uzyskuje się profil restrykcyjny charakterystyczny dla danego izolatu, umożliwiający przyporządkowanie go do określonego gatunku lub grupy genotypowej. Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie typowania genetycznego dostarczonych próbek DNA szczepów Staphylococcus aureus i przyporządkowanie ich do poszczególnych genomogatunków.

 

Zestaw pozwala na przeprowadzenie ćwiczenia podczas trzech zajęć laboratoryjnych (I – przygotowanie reakcji PCR – 1.5-2 h; II – elektroforeza i trawienie restrykcyjne – 2 h; III – elektroforeza – 2 h). Sugerujemy przeprowadzenie ćwiczenia laboratoryjnego w sześciu dwuosobowych grupach studenckich.